Lưu ý: Đây là trang xem trước cuộc thi.
My Aloha

Đơn vị tài trợ

Thông báo ban tổ chức

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  103 thí sinh tại Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu
 • 2
  72 thí sinh tại Đại học Mỏ - Địa chất
 • 3
  46 thí sinh tại Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
 • 4
  44 thí sinh tại Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu
 • 5
  41 thí sinh tại Trung cấp Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu
 • 6
  3 thí sinh tại Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ BR-VT
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  225 lượt thi tại Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu
 • 2
  171 lượt thi tại Đại học Mỏ - Địa chất
 • 3
  102 lượt thi tại Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
 • 4
  74 lượt thi tại Trung cấp Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu
 • 5
  72 lượt thi tại Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu
 • 6
  5 lượt thi tại Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ BR-VT
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 309
  Tổng lượt đăng ký
 • 649
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

QTV

Địa chỉ:
Tel: 0362568971
Email: ngochepc@gmail.com

Đăng ký nhanh: