My Aloha
HỘI THI "THANH NIÊN LONG HẢI GIỎI' NĂM 2020
Vòng chung cuộc
bắt đầu

08h00

22/06/2020

kết thúc

23h55

28/06/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

45 thí sinh đăng ký
 • 1
  5 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố Hải An
 • 2
  3 thí sinh tại Chi đoàn Công an
 • 3
  3 thí sinh tại Chi đoàn Quân sự
 • 4
  3 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố Hải Vân
 • 5
  3 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố Hải Phong 2
 • 6
  3 thí sinh tại Chi đoàn Trường TH Chu Văn An
 • 7
  3 thí sinh tại Chi đoàn Trường TH Lê Lợi
 • 8
  2 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố Hải Hòa
 • 9
  2 thí sinh tại Chi đoàn Trường MN Ánh Dương
 • 10
  2 thí sinh tại Chi đoàn Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm
 • 11
  2 thí sinh tại Chi đoàn Trường MN Sơn Ca
 • 12
  2 thí sinh tại Chi đoàn Trường TH Phạm Ngũ Lão
 • 13
  2 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố Hải Bình
 • 14
  2 thí sinh tại Chi đoàn Trường MN Hoa Phượng
 • 15
  2 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố Hải Lộc
 • 16
  2 thí sinh tại Chi đoàn Trường THCS Nguyễn Công Trứ
 • 17
  2 thí sinh tại Chi đoàn Trường THCS Hùng Vương
 • 18
  1 thí sinh tại Chi đoàn Trường THCS Phạm Hồng Thái
 • 19
  1 thí sinh tại Chi đoàn Trường TH Lương Thế Vinh
 • Xem thêm
42 thí sinh đã thi
 • 1
  4 thí sinh tại Chi đoàn Trường THCS Nguyễn Công Trứ
 • 2
  4 thí sinh tại Chi đoàn Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm
 • 3
  3 thí sinh tại Chi đoàn Trường MN Ánh Dương
 • 4
  3 thí sinh tại Chi đoàn Trường MN Sơn Ca
 • 5
  3 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố Hải Bình
 • 6
  3 thí sinh tại Chi đoàn Trường MN Hoa Phượng
 • 7
  2 thí sinh tại Chi đoàn Trường TH Phạm Ngũ Lão
 • 8
  2 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố Hải Vân
 • 9
  2 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố Hải Phong 2
 • 10
  2 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố Hải An
 • 11
  2 thí sinh tại Chi đoàn Trường TH Lê Lợi
 • 12
  2 thí sinh tại Chi đoàn Trường THCS Hùng Vương
 • 13
  2 thí sinh tại Chi đoàn Trường TH Chu Văn An
 • 14
  1 thí sinh tại Chi đoàn Trường THCS Phạm Hồng Thái
 • 15
  1 thí sinh tại Chi đoàn Công an
 • 16
  1 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố Hải Hà 2
 • 17
  1 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố Hải Lộc
 • 18
  1 thí sinh tại Chi đoàn Trường TH Lương Thế Vinh
 • 19
  1 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố Hải Hòa
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

thống kê
45

Lượt đăng ký

42

Lượt thi

Đăng ký nhanh: