My Aloha
HỘI THI "THANH NIÊN LONG HẢI GIỎI' NĂM 2020
Vòng loại
bắt đầu

08h00

08/06/2020

kết thúc

23h55

15/06/2020

cuộc thi sẽ bắt đầu trong

1 thí sinh đăng ký
  • 1
    1 thí sinh tại Chi đoàn Quân sự
3 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • 1
    Snow

Thông báo ban tổ chức

thống kê
1

Lượt đăng ký

3

Lượt thi

Đăng ký nhanh: