My Aloha
HỘI THI "PHONG CÁCH CÁN BỘ ĐOÀN - UTE" NĂM 2021
bắt đầu

20h00

12/03/2021

kết thúc

23h00

17/03/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

690 thí sinh đăng ký
 • 1
  421 thí sinh tại Khoa Đào tạo Chất lượng cao
 • 2
  40 thí sinh tại Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm
 • 3
  40 thí sinh tại Khoa Điện - Điện tử
 • 4
  40 thí sinh tại Khoa Cơ Khí Chế Tạo Máy
 • 5
  40 thí sinh tại Khoa Công nghệ Thông tin
 • 6
  35 thí sinh tại Khoa Kinh tế
 • 7
  30 thí sinh tại Khoa Cơ Khí Động Lực
 • 8
  16 thí sinh tại Khoa Công nghệ May và Thời trang
 • 9
  10 thí sinh tại Khoa Ngoại ngữ
 • 10
  6 thí sinh tại Khoa Xây dựng
 • 11
  6 thí sinh tại Khoa Khoa học Ứng dụng
 • 12
  6 thí sinh tại Khoa In và Truyền thông
 • Xem thêm
687 thí sinh đã thi
 • 1
  416 thí sinh tại Khoa Đào tạo Chất lượng cao
 • 2
  41 thí sinh tại Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm
 • 3
  40 thí sinh tại Khoa Cơ Khí Chế Tạo Máy
 • 4
  40 thí sinh tại Khoa Công nghệ Thông tin
 • 5
  39 thí sinh tại Khoa Điện - Điện tử
 • 6
  36 thí sinh tại Khoa Kinh tế
 • 7
  30 thí sinh tại Khoa Cơ Khí Động Lực
 • 8
  15 thí sinh tại Khoa Công nghệ May và Thời trang
 • 9
  10 thí sinh tại Khoa Ngoại ngữ
 • 10
  7 thí sinh tại Khoa In và Truyền thông
 • 11
  7 thí sinh tại Khoa Khoa học Ứng dụng
 • 12
  6 thí sinh tại Khoa Xây dựng
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

Đơn vị tài trợ
Đơn vị đồng hành
thống kê
690

Lượt đăng ký

687

Lượt thi

Đăng ký nhanh: