My Aloha
Hội thi Olympic Tiếng Anh
Cuộc thi Tiếng Anh dành cho sinh viên Trường Đại học An Giang
bắt đầu

07h00

25/07/2020

kết thúc

21h00

29/07/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

935 thí sinh đăng ký
 • 1
  192 thí sinh tại Khoa Sư Phạm
 • 2
  170 thí sinh tại Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh
 • 3
  146 thí sinh tại Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên - Thiên nhiên
 • 4
  133 thí sinh tại Khoa Luật và Khoa học Chính trị
 • 5
  105 thí sinh tại Khoa Ngoại Ngữ
 • 6
  95 thí sinh tại Khoa Du lịch và Văn hóa Nghệ thuật
 • 7
  75 thí sinh tại Khoa Công nghệ Thông tin
 • 8
  12 thí sinh tại Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường
 • 9
  5 thí sinh tại Khác (Cựu sinh viên, thí sinh ngoài trường,...)
 • 10
  2 thí sinh tại Chi đoàn cán bộ PBTTTV
 • Xem thêm
2,125 thí sinh đã thi
 • 1
  444 thí sinh tại Khoa Sư Phạm
 • 2
  406 thí sinh tại Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh
 • 3
  318 thí sinh tại Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên - Thiên nhiên
 • 4
  309 thí sinh tại Khoa Luật và Khoa học Chính trị
 • 5
  264 thí sinh tại Khoa Ngoại Ngữ
 • 6
  189 thí sinh tại Khoa Du lịch và Văn hóa Nghệ thuật
 • 7
  152 thí sinh tại Khoa Công nghệ Thông tin
 • 8
  29 thí sinh tại Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường
 • 9
  14 thí sinh tại Khác (Cựu sinh viên, thí sinh ngoài trường,...)
 • Xem thêm
 • 1
  Nguyễn Trần Kim Vy
  Khoa Ngoại Ngữ
thống kê
935

Lượt đăng ký

2,125

Lượt thi

Đăng ký nhanh: