My Aloha
Hội thi Olympic các môn Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Người là niềm tin tất thắng”
bắt đầu

20h00

08/04/2021

kết thúc

17h00

23/04/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

989 thí sinh đăng ký
 • 1
  805 thí sinh tại Khoa Đào tạo Chất lượng cao
 • 2
  41 thí sinh tại Khoa Điện - Điện tử
 • 3
  31 thí sinh tại Khoa Cơ Khí Chế Tạo Máy
 • 4
  23 thí sinh tại Khoa Kinh tế
 • 5
  22 thí sinh tại Khoa Công nghệ Thông tin
 • 6
  18 thí sinh tại Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm
 • 7
  12 thí sinh tại Khoa Cơ Khí Động Lực
 • 8
  12 thí sinh tại Khoa In và Truyền thông
 • 9
  10 thí sinh tại Khoa Xây dựng
 • 10
  8 thí sinh tại Khoa Công nghệ May và Thời trang
 • 11
  5 thí sinh tại Khoa Ngoại ngữ
 • 12
  2 thí sinh tại Khoa Khoa học Ứng dụng
 • Xem thêm
938 thí sinh đã thi
 • 1
  766 thí sinh tại Khoa Đào tạo Chất lượng cao
 • 2
  37 thí sinh tại Khoa Điện - Điện tử
 • 3
  29 thí sinh tại Khoa Cơ Khí Chế Tạo Máy
 • 4
  24 thí sinh tại Khoa Công nghệ Thông tin
 • 5
  22 thí sinh tại Khoa Kinh tế
 • 6
  16 thí sinh tại Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm
 • 7
  11 thí sinh tại Khoa In và Truyền thông
 • 8
  11 thí sinh tại Khoa Cơ Khí Động Lực
 • 9
  9 thí sinh tại Khoa Xây dựng
 • 10
  8 thí sinh tại Khoa Công nghệ May và Thời trang
 • 11
  3 thí sinh tại Khoa Ngoại ngữ
 • 12
  2 thí sinh tại Khoa Khoa học Ứng dụng
 • Xem thêm
 • 1
  Nguyễn Huy Toàn
  Khoa Đào tạo Chất lượng cao
 • 2
  Vo Thanh Van
  Khoa Đào tạo Chất lượng cao
 • 3
  Ha Nam Phuong
  Khoa Đào tạo Chất lượng cao
 • 4
  Đoàn Huy Hoàng
  Khoa Đào tạo Chất lượng cao
 • 5
  Nguyễn Ngọc Anh Thư
  Khoa Công nghệ May và Thời trang
 • 6
  Huynh Tan Luc
  Khoa Cơ Khí Chế Tạo Máy
 • 7
  Nguyễn Thị Thương
  Khoa Đào tạo Chất lượng cao
 • 8
  Duong Khanh Bang
  Khoa Đào tạo Chất lượng cao
 • 9
  Thai Viet Cuong
  Khoa Cơ Khí Chế Tạo Máy
 • 10
  Huỳnh Thị Thùy Trang
  Khoa Đào tạo Chất lượng cao
 • 11
  Nguyen Phan Trong Nhan
  Khoa Đào tạo Chất lượng cao
 • 12
  Pham Thi Ngoc Giau
  Khoa Đào tạo Chất lượng cao
 • 13
  Trinh Van Ngoc
  Khoa Điện - Điện tử
 • 14
  Hanh Vo Duy
  Khoa Xây dựng
 • 15
  Nguyen Tan Phat
  Khoa Đào tạo Chất lượng cao
 • 16
  Nguyen Tuan Tai
  Khoa Đào tạo Chất lượng cao
 • 17
  Nguyễn Ngọc Quý
  Khoa Đào tạo Chất lượng cao
 • 18
  Cao Minh Quân
  Khoa Đào tạo Chất lượng cao
 • 19
  Huỳnh An Như
  Khoa Đào tạo Chất lượng cao
 • 20
  Đỗ Hoàng Phúc Lộc
  Khoa Đào tạo Chất lượng cao
 • Xem thêm

Tin tức

thống kê
989

Lượt đăng ký

938

Lượt thi

Đăng ký nhanh: