My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  53 thí sinh tại Lớp K59A-SPTA
 • 2
  44 thí sinh tại Lớp K57A-SPTA
 • 3
  42 thí sinh tại Lớp K60A3-SPTA
 • 4
  39 thí sinh tại Lớp K60A1-SPTA
 • 5
  38 thí sinh tại Lớp K58A1-SPTA
 • 6
  38 thí sinh tại Lớp K60A2-SPTA
 • 7
  32 thí sinh tại Lớp K58A3-SPTA
 • 8
  32 thí sinh tại Lớp K58A2-SPTA
 • 9
  8 thí sinh tại Các lớp NNA
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  53 lượt thi tại Lớp K59A-SPTA
 • 2
  44 lượt thi tại Lớp K57A-SPTA
 • 3
  40 lượt thi tại Lớp K60A1-SPTA
 • 4
  39 lượt thi tại Lớp K58A1-SPTA
 • 5
  38 lượt thi tại Lớp K60A3-SPTA
 • 6
  37 lượt thi tại Lớp K60A2-SPTA
 • 7
  36 lượt thi tại Lớp K58A2-SPTA
 • 8
  32 lượt thi tại Lớp K58A3-SPTA
 • 9
  7 lượt thi tại Các lớp NNA
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 326
  Tổng lượt đăng ký
 • 326
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Lê Hùng Việt

Địa chỉ:
Tel: 0941492628
Email: lehungviet@vinhuni.edu.vn

Đăng ký nhanh: