My Aloha
HỘI THI NVSP KHOA SPNN - ĐHV, NĂM HỌC 2019 - 2020
Hội thi nhằm tạo cơ hội cho sinh viên khoa Sư phạm Ngoại ngữ - Trường Đại học Vinh thể hiện năng lực và nhận thức về nghề nghiệp.
bắt đầu

19h30

28/11/2019

kết thúc

22h00

28/11/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

326 thí sinh đăng ký
 • 1
  53 thí sinh tại Lớp K59A-SPTA
 • 2
  44 thí sinh tại Lớp K57A-SPTA
 • 3
  42 thí sinh tại Lớp K60A3-SPTA
 • 4
  39 thí sinh tại Lớp K60A1-SPTA
 • 5
  38 thí sinh tại Lớp K58A1-SPTA
 • 6
  38 thí sinh tại Lớp K60A2-SPTA
 • 7
  32 thí sinh tại Lớp K58A2-SPTA
 • 8
  32 thí sinh tại Lớp K58A3-SPTA
 • 9
  8 thí sinh tại Các lớp NNA
 • Xem thêm
326 thí sinh đã thi
 • 1
  53 thí sinh tại Lớp K59A-SPTA
 • 2
  44 thí sinh tại Lớp K57A-SPTA
 • 3
  40 thí sinh tại Lớp K60A1-SPTA
 • 4
  39 thí sinh tại Lớp K58A1-SPTA
 • 5
  38 thí sinh tại Lớp K60A3-SPTA
 • 6
  37 thí sinh tại Lớp K60A2-SPTA
 • 7
  36 thí sinh tại Lớp K58A2-SPTA
 • 8
  32 thí sinh tại Lớp K58A3-SPTA
 • 9
  7 thí sinh tại Các lớp NNA
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
Đơn vị tài trợ
Đơn vị đồng hành
thống kê
326

Lượt đăng ký

326

Lượt thi

Đăng ký nhanh: