My Aloha
HỘI THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM KHOA SƯ PHẠM NGOẠI NGỮ NĂM HỌC 2019 - 2020, TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
HỘI THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM KHOA SƯ PHẠM NGOẠI NGỮ NĂM HỌC 2019 - 2020, PHẦN THI: HIỂU BIẾT SƯ PHẠM
bắt đầu

22h00

05/11/2019

kết thúc

22h00

08/11/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

8 thí sinh đăng ký
 • 1
  4 thí sinh tại Lớp K57A-SPTA
0 thí sinh đã thi
 • 1
  10 thí sinh tại Lớp K57A-SPTA
 • 1
  Lê Hùng Việt
 • 2
  Thư
 • 3
  Le A
 • 4
  Nguyễn Hưng
  Lớp K57A-SPTA
 • 5
  Nguyễn Thanh
  Lớp K57A-SPTA
 • 6
  Yen Ngoc Tran
  Lớp K57A-SPTA
 • Xem thêm
Đơn vị tài trợ
Đơn vị đồng hành
thống kê
8

Lượt đăng ký

0

Lượt thi

Đăng ký nhanh: