My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  4 thí sinh tại Lớp K57A-SPTA
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  10 lượt thi tại Lớp K57A-SPTA
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 8
  Tổng lượt đăng ký
 • 0
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Lê Hùng Việt

Địa chỉ:
Tel: 0941492628
Email: lehungviet@vinhuni.edu.vn

Đăng ký nhanh: