My Aloha
Hội thi Nghiệp vụ cán bộ Công đoàn tỉnh Tiền Giang năm 2021
Hội thi dành cho cán bộ Công đoàn tỉnh Tiền Giang
bắt đầu

07h00

25/07/2021

kết thúc

23h59

15/08/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1,869 lượt đăng ký
 • 1
  446 thí sinh tại LĐLĐ huyện Cái Bè
 • 2
  215 thí sinh tại LĐLĐ Tp.Mỹ Tho
 • 3
  204 thí sinh tại LĐLĐ thị xã Gò Công
 • 4
  199 thí sinh tại CĐN Giáo dục
 • 5
  168 thí sinh tại LĐLĐ huyện Gò Công Đông
 • 6
  95 thí sinh tại LĐLĐ huyện Chợ Gạo
 • 7
  92 thí sinh tại LĐLĐ thị xã Cai Lậy
 • 8
  82 thí sinh tại Công đoàn Viên chức
 • 9
  80 thí sinh tại LĐLĐ huyện Châu Thành
 • 10
  78 thí sinh tại LĐLĐ huyện Cai Lậy
 • 11
  68 thí sinh tại LĐLĐ huyện Tân Phước
 • 12
  44 thí sinh tại LĐLĐ huyện Gò Công Tây
 • 13
  28 thí sinh tại LĐLĐ huyện Tân Phú Đông
 • 14
  25 thí sinh tại CĐN Y tế
 • 15
  17 thí sinh tại Công đoàn các Khu Công nghiệp
 • 16
  15 thí sinh tại CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh (CĐCS: Cty Cấp nước, Cty Chương Dương, Cty Xổ số Kiến thiết, TT Bảo vệ thực vật phía Nam, Cty Bảo Việt, Cty Du lịch Công đoàn, Cty Bảo Việt Nhân thọ, Cty CP In TG, Cty CP Rau quả, Đại học Tiền Giang)
 • 17
  9 thí sinh tại CĐN Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 • 18
  4 thí sinh tại CĐN Công thương
 • Xem thêm
3,118 lượt dự thi
 • 1
  765 thí sinh tại LĐLĐ huyện Cái Bè
 • 2
  360 thí sinh tại LĐLĐ Tp.Mỹ Tho
 • 3
  338 thí sinh tại CĐN Giáo dục
 • 4
  305 thí sinh tại LĐLĐ thị xã Gò Công
 • 5
  304 thí sinh tại LĐLĐ huyện Gò Công Đông
 • 6
  161 thí sinh tại LĐLĐ huyện Chợ Gạo
 • 7
  147 thí sinh tại LĐLĐ huyện Châu Thành
 • 8
  133 thí sinh tại LĐLĐ thị xã Cai Lậy
 • 9
  130 thí sinh tại Công đoàn Viên chức
 • 10
  129 thí sinh tại LĐLĐ huyện Cai Lậy
 • 11
  116 thí sinh tại LĐLĐ huyện Tân Phước
 • 12
  77 thí sinh tại LĐLĐ huyện Gò Công Tây
 • 13
  44 thí sinh tại LĐLĐ huyện Tân Phú Đông
 • 14
  38 thí sinh tại CĐN Y tế
 • 15
  29 thí sinh tại Công đoàn các Khu Công nghiệp
 • 16
  24 thí sinh tại CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh (CĐCS: Cty Cấp nước, Cty Chương Dương, Cty Xổ số Kiến thiết, TT Bảo vệ thực vật phía Nam, Cty Bảo Việt, Cty Du lịch Công đoàn, Cty Bảo Việt Nhân thọ, Cty CP In TG, Cty CP Rau quả, Đại học Tiền Giang)
 • 17
  10 thí sinh tại CĐN Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 • 18
  8 thí sinh tại CĐN Công thương
 • Xem thêm
 • 1
  Đoàn Văn Nam
  CĐN Giáo dục
 • 2
  Trầm Thị Thủy Tiên
  CĐN Giáo dục
 • 3
  Trần Thị Kim Chi
  CĐN Giáo dục
 • 4
  Nguyễn Thị Toàn Chung
  CĐN Giáo dục
 • 5
  Trần Thị Cẩm Vân
  CĐN Giáo dục
 • 6
  Châu Ngọc Mai Vlog
  LĐLĐ Tp.Mỹ Tho
 • 7
  thu nguyễn thị cẩm
  LĐLĐ Tp.Mỹ Tho
 • 8
  Tô Hùng Việt
  LĐLĐ huyện Cái Bè
 • 9
  Truongthanh Hoa
  LĐLĐ huyện Châu Thành
 • 10
  Mai Thị Kiều Tiên
  LĐLĐ Tp.Mỹ Tho
 • 11
  Văn Tới Lê
  LĐLĐ Tp.Mỹ Tho
 • 12
  Phan Chung
  Công đoàn Viên chức
 • 13
  Võ Oanh Liệt
  Công đoàn Viên chức
 • 14
  Lê An
  CĐN Giáo dục
 • 15
  kieu lan doan thi
  LĐLĐ Tp.Mỹ Tho
 • 16
  Nguyễn Long Hồ
  CĐN Giáo dục
 • 17
  Cong Doan Vienchuc
  Công đoàn Viên chức
 • 18
  Phan Thi Ngọc
  LĐLĐ Tp.Mỹ Tho
 • 19
  Yến Oanh Lê Thị
  LĐLĐ Tp.Mỹ Tho
 • 20
  Ngô Kim Thông
  CĐN Giáo dục
 • Xem thêm

thống kê
1,869

Lượt đăng ký

3,118

Lượt thi

Đăng ký nhanh: