banner
Hội thi "Nghiệp vụ cán bộ Công đoàn tỉnh Tiền Giang”
bắt đầu

07h00

08/07/2022

kết thúc

23h59

24/07/2022

cuộc thi sẽ kết thúc trong

5154
Lượt đăng kí
 • 1 962 thí sinh tại LĐLĐ huyện Cái Bè
 • 2 604 thí sinh tại LĐLĐ Tp.Mỹ Tho
 • 3 439 thí sinh tại LĐLĐ huyện Cai Lậy
 • 4 421 thí sinh tại LĐLĐ huyện Gò Công Đông
 • 5 385 thí sinh tại LĐLĐ thị xã Gò Công
 • 6 360 thí sinh tại CĐN Giáo dục
 • 7 345 thí sinh tại LĐLĐ thị xã Cai Lậy
 • 8 274 thí sinh tại Công đoàn Viên chức
 • 9 265 thí sinh tại LĐLĐ huyện Châu Thành
 • 10 241 thí sinh tại LĐLĐ huyện Gò Công Tây
Xem thêm
7695
Lượt dự thi
 • 1 1,465 thí sinh tại LĐLĐ huyện Cái Bè
 • 2 896 thí sinh tại LĐLĐ Tp.Mỹ Tho
 • 3 676 thí sinh tại LĐLĐ huyện Gò Công Đông
 • 4 652 thí sinh tại LĐLĐ huyện Cai Lậy
 • 5 604 thí sinh tại LĐLĐ thị xã Gò Công
 • 6 527 thí sinh tại CĐN Giáo dục
 • 7 483 thí sinh tại LĐLĐ thị xã Cai Lậy
 • 8 389 thí sinh tại LĐLĐ huyện Châu Thành
 • 9 379 thí sinh tại Công đoàn Viên chức
 • 10 341 thí sinh tại LĐLĐ huyện Gò Công Tây
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Đoàn Văn Nam
 • 2Trầm Thị Thủy Tiên
 • 3Hồ Thị Mỹ Phụng
 • 4Hồ Hoài Ngọc
 • 5Tô Hùng Việt
 • 6Trần Văn TRọng
 • 7Nguyễn Thị Toàn Chung
 • 8Phan Thị Hoài Phúc
 • 9Trần Văn Lân
 • 10Lê Thị Hồng Kha
Xem thêm
29272