My Aloha
Hội thi gia đình với nếp sống văn minh đô thị phường Cầu Ông Lãnh năm 2020
Nhằm thiết thực tổ chức các hoạt động hưởng ứng chủ đề năm 2020 của Thành phố “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”;
bắt đầu

00h00

15/06/2020

kết thúc

23h55

20/06/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

116 thí sinh đăng ký
  • Chưa có thí sinh đăng ký
148 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi
thống kê
116

Lượt đăng ký

148

Lượt thi

Đăng ký nhanh: