My Aloha
Hội thi “Em vui học sử” lần 1 - năm 2020 - Khối Tiểu học
Ban Thường vụ Huyện đoàn Bình Chánh tổ chức Hội thi “Em vui học sử” lần 1 - năm 2020
bắt đầu

11h00

01/08/2020

kết thúc

17h00

08/08/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

494 thí sinh đăng ký
 • 1
  186 thí sinh tại Bình Chánh
 • 2
  56 thí sinh tại An Phú Tây
 • 3
  42 thí sinh tại Phong Phú
 • 4
  39 thí sinh tại Tân Túc
 • 5
  37 thí sinh tại Vĩnh Lộc B
 • 6
  36 thí sinh tại Vĩnh Lộc A
 • 7
  17 thí sinh tại Đa Phước
 • 8
  14 thí sinh tại Tân Nhựt
 • 9
  11 thí sinh tại Lê Minh Xuân
 • 10
  10 thí sinh tại Tân Kiên
 • 11
  9 thí sinh tại Hưng Long
 • 12
  8 thí sinh tại Bình Lợi
 • 13
  8 thí sinh tại Bình Hưng
 • 14
  8 thí sinh tại Tân Quý Tây
 • 15
  7 thí sinh tại Phạm Văn Hai
 • 16
  6 thí sinh tại Qui Đức
 • Xem thêm
1,573 thí sinh đã thi
 • 1
  532 thí sinh tại Bình Chánh
 • 2
  259 thí sinh tại An Phú Tây
 • 3
  257 thí sinh tại Tân Túc
 • 4
  112 thí sinh tại Tân Nhựt
 • 5
  104 thí sinh tại Vĩnh Lộc B
 • 6
  98 thí sinh tại Vĩnh Lộc A
 • 7
  65 thí sinh tại Phong Phú
 • 8
  24 thí sinh tại Lê Minh Xuân
 • 9
  22 thí sinh tại Tân Kiên
 • 10
  21 thí sinh tại Đa Phước
 • 11
  18 thí sinh tại Qui Đức
 • 12
  15 thí sinh tại Bình Hưng
 • 13
  14 thí sinh tại Bình Lợi
 • 14
  11 thí sinh tại Phạm Văn Hai
 • 15
  11 thí sinh tại Tân Quý Tây
 • 16
  10 thí sinh tại Hưng Long
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
Đơn vị tài trợ
thống kê
494

Lượt đăng ký

1,573

Lượt thi

Đăng ký nhanh: