My Aloha
Hội thi Chỉ huy Đội giỏi H. Bình Chánh - Tiểu trại Chăm ngoan
MÔN THI KIẾN THỨC TỔNG QUÁT
bắt đầu

10h30

24/06/2020

kết thúc

11h30

24/06/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

24 thí sinh đăng ký
 • 1
  9 thí sinh tại Vĩnh Lộc B
 • 2
  6 thí sinh tại Tân Quý Tây
 • 3
  4 thí sinh tại Lê Minh Xuân
 • 4
  3 thí sinh tại Vĩnh Lộc A
 • 5
  1 thí sinh tại Qui Đức
 • 6
  1 thí sinh tại Bình Chánh
 • Xem thêm
0 thí sinh đã thi
 • 1
  9 thí sinh tại Vĩnh Lộc B
 • 2
  6 thí sinh tại Tân Quý Tây
 • 3
  4 thí sinh tại Lê Minh Xuân
 • 4
  3 thí sinh tại Vĩnh Lộc A
 • 5
  1 thí sinh tại Qui Đức
 • 6
  1 thí sinh tại Bình Chánh
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
Đơn vị đồng hành
thống kê
24

Lượt đăng ký

0

Lượt thi

Đăng ký nhanh: