My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  21 thí sinh tại Trường Đại học KH Xã hội và Nhân văn TPHCM
 • 2
  6 thí sinh tại Khu phố 8
 • 3
  6 thí sinh tại Khu phố 6
 • 4
  5 thí sinh tại Khu phố 10
 • 5
  5 thí sinh tại Khu phố 2
 • 6
  5 thí sinh tại Khu phố 4
 • 7
  5 thí sinh tại Khu phố 1
 • 8
  3 thí sinh tại Khu phố 5
 • 9
  2 thí sinh tại Khu phố 9
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  22 lượt thi tại Trường Đại học KH Xã hội và Nhân văn TPHCM
 • 2
  7 lượt thi tại Khu phố 8
 • 3
  6 lượt thi tại Khu phố 6
 • 4
  5 lượt thi tại Khu phố 4
 • 5
  5 lượt thi tại Khu phố 2
 • 6
  5 lượt thi tại Khu phố 10
 • 7
  4 lượt thi tại Khu phố 1
 • 8
  4 lượt thi tại Khu phố 5
 • 9
  2 lượt thi tại Khu phố 9
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 58
  Tổng lượt đăng ký
 • 60
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Đình Hoàng

Địa chỉ: 162 Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân
Tel: 0908782872
Email: doanphuongbtda@gmail.com

Đăng ký nhanh: