Lưu ý: Đây là trang xem trước cuộc thi.
My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  2 thí sinh tại Thành đoàn Vũng tàu
 • 2
  1 thí sinh tại Thị đoàn Phú Mỹ
 • 3
  1 thí sinh tại Huyện đoàn Đất Đỏ
 • 4
  1 thí sinh tại Huyện đoàn Châu Đức
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  1 lượt thi tại Thị đoàn Phú Mỹ
 • 2
  1 lượt thi tại Thành đoàn Vũng tàu
 • 3
  1 lượt thi tại Huyện đoàn Châu Đức
 • 4
  1 lượt thi tại Huyện đoàn Đất Đỏ
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 5
  Tổng lượt đăng ký
 • 4
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Tỉnh đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ:
Tel: 0918033272
Email: mainguyen2388@gmail.com

Đăng ký nhanh: