My Aloha
HỘI THI BÍ THƯ ĐOÀN CƠ SỞ GIỎI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU NĂM 2019
VÒNG 1 - Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019
bắt đầu

14h00

05/06/2019

kết thúc

14h00

12/06/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

117 thí sinh đăng ký
 • 1
  25 thí sinh tại Thành đoàn Vũng tàu
 • 2
  17 thí sinh tại Huyện đoàn Châu Đức
 • 3
  15 thí sinh tại Huyện đoàn Đất Đỏ
 • 4
  15 thí sinh tại Thị đoàn Phú Mỹ
 • 5
  13 thí sinh tại Huyện đoàn Xuyên Mộc
 • 6
  11 thí sinh tại Thành đoàn Bà Rịa
 • 7
  8 thí sinh tại Huyện đoàn Long Điền
 • 8
  7 thí sinh tại Chi đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc tỉnh đoàn
 • 9
  3 thí sinh tại Huyện đoàn Côn Đảo
 • 10
  2 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an tỉnh
 • 11
  1 thí sinh tại Đoàn Công ty OSC Việt Nam
 • Xem thêm
114 thí sinh đã thi
 • 1
  25 thí sinh tại Thành đoàn Vũng tàu
 • 2
  17 thí sinh tại Huyện đoàn Châu Đức
 • 3
  14 thí sinh tại Thị đoàn Phú Mỹ
 • 4
  14 thí sinh tại Huyện đoàn Đất Đỏ
 • 5
  12 thí sinh tại Huyện đoàn Xuyên Mộc
 • 6
  11 thí sinh tại Thành đoàn Bà Rịa
 • 7
  9 thí sinh tại Huyện đoàn Long Điền
 • 8
  5 thí sinh tại Chi đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc tỉnh đoàn
 • 9
  3 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an tỉnh
 • 10
  3 thí sinh tại Huyện đoàn Côn Đảo
 • 11
  1 thí sinh tại Đoàn Công ty Cao su Bà Rịa
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
Đơn vị tài trợ
thống kê
117

Lượt đăng ký

114

Lượt thi

Đăng ký nhanh: