My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  36 thí sinh tại Đoàn trường THPT Hùng Vương
 • 2
  15 thí sinh tại Đoàn Trung tâm GDTX Chu Văn An
 • 3
  13 thí sinh tại Đoàn phường 14
 • 4
  13 thí sinh tại Đoàn phường 1
 • 5
  12 thí sinh tại Đoàn phường 3
 • 6
  11 thí sinh tại Đoàn phường 2
 • 7
  11 thí sinh tại Đoàn phường 13
 • 8
  10 thí sinh tại Đoàn phường 15
 • 9
  9 thí sinh tại Đoàn trường THPT Trần Khai Nguyên
 • 10
  9 thí sinh tại Đoàn phường 9
 • 11
  9 thí sinh tại Đoàn phường 8
 • 12
  8 thí sinh tại Đoàn phường 10
 • 13
  8 thí sinh tại Đoàn phường 5
 • 14
  8 thí sinh tại Đoàn phường 11
 • 15
  6 thí sinh tại Đoàn phường 6
 • 16
  5 thí sinh tại Đoàn trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong
 • 17
  5 thí sinh tại Đoàn phường 4
 • 18
  3 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên Trung tâm GDTX Chu Văn An
 • 19
  3 thí sinh tại Đoàn phường 12
 • 20
  3 thí sinh tại Chi đoàn Bảo hiểm xã hội Quận 5
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  28 lượt thi tại Đoàn trường THPT Hùng Vương
 • 2
  14 lượt thi tại Đoàn phường 11
 • 3
  13 lượt thi tại Đoàn Trung tâm GDTX Chu Văn An
 • 4
  12 lượt thi tại Đoàn phường 14
 • 5
  12 lượt thi tại Đoàn phường 1
 • 6
  12 lượt thi tại Đoàn phường 9
 • 7
  10 lượt thi tại Đoàn phường 2
 • 8
  10 lượt thi tại Đoàn phường 13
 • 9
  10 lượt thi tại Đoàn phường 10
 • 10
  10 lượt thi tại Đoàn phường 15
 • 11
  8 lượt thi tại Đoàn phường 5
 • 12
  8 lượt thi tại Đoàn phường 3
 • 13
  7 lượt thi tại Đoàn phường 6
 • 14
  7 lượt thi tại Đoàn phường 8
 • 15
  6 lượt thi tại Đoàn phường 7
 • 16
  6 lượt thi tại Đoàn trường THPT Trần Khai Nguyên
 • 17
  5 lượt thi tại Đoàn phường 12
 • 18
  5 lượt thi tại Đoàn trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong
 • 19
  4 lượt thi tại Đoàn phường 4
 • 20
  4 lượt thi tại Chi đoàn giáo viên trường THPT Hùng Vương
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 215
  Tổng lượt đăng ký
 • 213
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

NAA

Địa chỉ: 116-118 Ngô Quyền, Phường 8, Quận 5, TPHCM
Tel: 0933251678
Email: tuyengiao.qd5@gmail.com

Đăng ký nhanh: