My Aloha
Hội thi "Bí thư chi đoàn giỏi năm 2021"
bắt đầu

08h00

27/02/2021

kết thúc

19h00

01/03/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

24 thí sinh đăng ký
33 thí sinh đã thi
 • 1
  Nguyễn Minh Trung
 • 2
  Đô Rê Mi
 • 3
  Nhân Đức
 • 4
  Lê thanh phú
 • 5
  Trâm Anh
 • 6
  Võ Thanh Tâm
 • Xem thêm

Tin tức

thống kê
24

Lượt đăng ký

33

Lượt thi

Đăng ký nhanh: