My Aloha
HỘI THI AN TOÀN VỆ SINH VIÊN GIỎI NĂM 2020
- Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ); vận động công nhân lao động quan tâm
bắt đầu

00h00

04/06/2020

kết thúc

00h00

04/07/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

8 thí sinh đăng ký
 • 1
  2 thí sinh tại CĐCS Cty CP thực phẩm GN
 • 2
  1 thí sinh tại CCĐCS ty TNHH YP Long An
 • 3
  1 thí sinh tại CĐCS Cty CP Lion Agrevo
 • 4
  1 thí sinh tại CĐCS Cty TNHH NM May Mặc Đức
 • 5
  1 thí sinh tại CĐCS CTY CP SIAM HOLDINGS Việt Nam
 • 6
  1 thí sinh tại CĐCS Công Ty TNHH Túi Xách Simone VN
 • Xem thêm
0 thí sinh đã thi
 • Chưa có thí sinh thi
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

thống kê
8

Lượt đăng ký

0

Lượt thi

Đăng ký nhanh: