My Aloha
HỘI THI "90 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN, LỚN MẠNH CÙNG ĐẤT NƯỚC".
Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1930 - 2020).
bắt đầu

15h30

28/09/2020

kết thúc

23h00

04/10/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

488 thí sinh đăng ký
 • 1
  139 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 9
 • 2
  101 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 14
 • 3
  44 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 13
 • 4
  37 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 3
 • 5
  24 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 10
 • 6
  21 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 1
 • 7
  18 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 2
 • 8
  17 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 15
 • 9
  16 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 7
 • 10
  14 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 11
 • 11
  13 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 8
 • 12
  10 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 4
 • 13
  9 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 12
 • 14
  8 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 6
 • 15
  5 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 5
 • 16
  4 thí sinh tại Hội Phụ nữ Linh Pang
 • 17
  3 thí sinh tại Hội Phụ nữ Công an Quận 5
 • 18
  3 thí sinh tại Hội Phụ nữ chợ An Đông
 • 19
  2 thí sinh tại Hội Phụ nữ chợ Hòa Bình
 • Xem thêm
776 thí sinh đã thi
 • 1
  258 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 9
 • 2
  160 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 14
 • 3
  101 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 13
 • 4
  39 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 3
 • 5
  36 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 1
 • 6
  26 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 2
 • 7
  25 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 10
 • 8
  24 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 7
 • 9
  22 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 15
 • 10
  16 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 8
 • 11
  15 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 11
 • 12
  11 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 6
 • 13
  11 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 12
 • 14
  9 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 4
 • 15
  6 thí sinh tại Hội Phụ nữ Linh Pang
 • 16
  6 thí sinh tại Hội Phụ nữ Công an Quận 5
 • 17
  5 thí sinh tại Hội Phụ nữ chợ An Đông
 • 18
  4 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 5
 • 19
  2 thí sinh tại Hội Phụ nữ chợ Hòa Bình
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

Thứ hai, 31/08/2020

THỂ LỆ HỘI THI

Thứ hai, 04/05/2020

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Tin tức

Đơn vị đồng hành
thống kê
488

Lượt đăng ký

776

Lượt thi

Đăng ký nhanh: