My Aloha
Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019
Dành cho giảng viên, chuyên viên, sinh viên MUT
bắt đầu

09h00

11/05/2019

kết thúc

17h00

16/05/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

171 thí sinh đăng ký
 • 1
  48 thí sinh tại Giảng viên - Chuyên viên
 • 2
  29 thí sinh tại 18KD1101
 • 3
  11 thí sinh tại DH15111
 • 4
  10 thí sinh tại 18DH1101
 • 5
  10 thí sinh tại 0116111
 • 6
  8 thí sinh tại AV15111
 • 7
  7 thí sinh tại 18AV1101
 • 8
  6 thí sinh tại DH14112
 • 9
  6 thí sinh tại 01171101
 • 10
  6 thí sinh tại LK15111
 • 11
  4 thí sinh tại DH15132
 • 12
  4 thí sinh tại 01171310
 • 13
  3 thí sinh tại 18OT1101
 • 14
  3 thí sinh tại 0516111
 • 15
  2 thí sinh tại 02171101
 • 16
  2 thí sinh tại 0216111
 • 17
  2 thí sinh tại 0316111,0616111
 • 18
  1 thí sinh tại DH15112
 • 19
  1 thí sinh tại DH16134
 • 20
  1 thí sinh tại DH15136
 • Xem thêm
376 thí sinh đã thi
 • 1
  127 thí sinh tại Giảng viên - Chuyên viên
 • 2
  74 thí sinh tại 18KD1101
 • 3
  24 thí sinh tại DH15111
 • 4
  19 thí sinh tại 0116111
 • 5
  18 thí sinh tại LK15111
 • 6
  18 thí sinh tại 01171101
 • 7
  17 thí sinh tại DH14112
 • 8
  14 thí sinh tại 18DH1101
 • 9
  12 thí sinh tại AV15111
 • 10
  12 thí sinh tại DH15132
 • 11
  11 thí sinh tại 01171310
 • 12
  7 thí sinh tại 18AV1101
 • 13
  6 thí sinh tại 18OT1101
 • 14
  6 thí sinh tại 02171101
 • 15
  4 thí sinh tại 0516111
 • 16
  3 thí sinh tại DH16139
 • 17
  2 thí sinh tại 0316111,0616111
 • 18
  2 thí sinh tại 0116112
 • 19
  2 thí sinh tại 0216111
 • 20
  1 thí sinh tại DH15112
 • Xem thêm
 • 1
  Trịnh Thị Ngọc Thuỷ
  Giảng viên - Chuyên viên
 • 2
  Ẩn Danh
  18OT1101
 • 3
  Lâm Thiên Phúc
  0116112
 • 4
  Phạm Hoàng Thông
  DH15111
 • 5
  Vũ Thị Như Quỳnh
  18DH1101
 • 6
  Nguyễn Thị Ngọc Bích
  DH15111
 • 7
  Lê Chúc Nguyên
  DH14112
 • 8
  Ngô Hiếu Hằng
  DH15111
 • 9
  Vũ Minh Nhật
  DH15111
 • 10
  Nguyễn Hoàng Minh Trực
  01171101
 • 11
  Ngô Hiếu Hằng
  01171101
 • 12
  Nguyễn Thanh Tín
  18KD1101
 • 13
  Võ Hiền Vinh
  Giảng viên - Chuyên viên
 • 14
  Phạm Khánh Toàn
  Giảng viên - Chuyên viên
 • 15
  Nguyễn Hoàng Minh Trực
  01171101
 • 16
  Lê Thị Thuý Hương
  Giảng viên - Chuyên viên
 • 17
  Võ Thị Ngọc Anh
  Giảng viên - Chuyên viên
 • 18
  Lê Chúc Nguyên
  DH14112
 • 19
  đào tiến trung
  Giảng viên - Chuyên viên
 • 20
  Võ Thị Ngọc Anh
  Giảng viên - Chuyên viên
 • Xem thêm

Thông báo ban tổ chức

Đơn vị đồng hành
thống kê
171

Lượt đăng ký

376

Lượt thi

Đăng ký nhanh: