My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  155 thí sinh tại Đoàn Khu chế xuất Linh Trung
 • 2
  123 thí sinh tại Thí sinh tự do
 • 3
  78 thí sinh tại Đoàn Khu chế xuất Tân Thuận
 • 4
  72 thí sinh tại Đoàn Khu công nghiệp Tân Bình
 • 5
  36 thí sinh tại Đoàn Khu công nghiệp Lê Minh Xuân
 • 6
  32 thí sinh tại Đoàn Khu công nghiệp Hiệp Phước
 • 7
  29 thí sinh tại Đoàn Khu công nghiệp Tân Tạo
 • 8
  20 thí sinh tại Đoàn Khu công nghiệp Tân Thới Hiệp
 • 9
  12 thí sinh tại Đoàn Khu công nghiệp Bình Chiểu
 • 10
  11 thí sinh tại Đoàn Khu công nghiệp Cát Lái
 • 11
  8 thí sinh tại Đoàn Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi
 • 12
  5 thí sinh tại Đoàn trường CTIM
 • 13
  5 thí sinh tại Đoàn Nhà máy thuốc lá Bến Thành
 • 14
  2 thí sinh tại Chi đoàn Công ty QTSC
 • 15
  2 thí sinh tại Chi đoàn cơ quan Ban quản lý Hepza
 • 16
  2 thí sinh tại Đoàn Khu công nghiệp Vĩnh Lộc
 • 17
  2 thí sinh tại Đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất
 • 18
  2 thí sinh tại Chi đoàn Nhà máy CNS Thạnh Phát
 • 19
  2 thí sinh tại Chi đoàn Công ty TNHH CAP
 • 20
  1 thí sinh tại Đoàn Khu công nghệ cao
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  549 lượt thi tại Đoàn Khu chế xuất Linh Trung
 • 2
  402 lượt thi tại Thí sinh tự do
 • 3
  178 lượt thi tại Đoàn Khu chế xuất Tân Thuận
 • 4
  144 lượt thi tại Đoàn Khu công nghiệp Tân Bình
 • 5
  112 lượt thi tại Đoàn Khu công nghiệp Hiệp Phước
 • 6
  102 lượt thi tại Đoàn Khu công nghiệp Lê Minh Xuân
 • 7
  61 lượt thi tại Đoàn Khu công nghiệp Tân Tạo
 • 8
  45 lượt thi tại Đoàn Khu công nghiệp Tân Thới Hiệp
 • 9
  20 lượt thi tại Đoàn Khu công nghiệp Cát Lái
 • 10
  16 lượt thi tại Đoàn Khu công nghiệp Bình Chiểu
 • 11
  15 lượt thi tại Chi đoàn Công ty QTSC
 • 12
  14 lượt thi tại Đoàn Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi
 • 13
  8 lượt thi tại Đoàn Khu công nghệ cao
 • 14
  8 lượt thi tại Đoàn trường CTIM
 • 15
  7 lượt thi tại Đoàn Nhà máy thuốc lá Bến Thành
 • 16
  6 lượt thi tại Đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất
 • 17
  6 lượt thi tại Chi đoàn Nhà máy CNS Thạnh Phát
 • 18
  5 lượt thi tại Đoàn Khu công nghiệp Vĩnh Lộc
 • 19
  5 lượt thi tại Chi đoàn cơ quan Ban quản lý Hepza
 • 20
  3 lượt thi tại Đoàn Nhà máy Thuốc lá Khánh Hội
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 603
  Tổng lượt đăng ký
 • 1,713
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Đoàn Các KCX và KCN TP.HCM

Địa chỉ:
Tel: 0939547922
Email: doankcxkcn@gmail.com

Đăng ký nhanh: