My Aloha
HỌC LUẬT KHÔNG KHÓ
Sân chơi tìm hiểu pháp luật trực tuyến dành cho người lao động, thanh niên công nhân
bắt đầu

02h45

20/09/2019

kết thúc

23h55

29/09/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

603 thí sinh đăng ký
 • 1
  155 thí sinh tại Đoàn Khu chế xuất Linh Trung
 • 2
  123 thí sinh tại Thí sinh tự do
 • 3
  78 thí sinh tại Đoàn Khu chế xuất Tân Thuận
 • 4
  72 thí sinh tại Đoàn Khu công nghiệp Tân Bình
 • 5
  36 thí sinh tại Đoàn Khu công nghiệp Lê Minh Xuân
 • 6
  32 thí sinh tại Đoàn Khu công nghiệp Hiệp Phước
 • 7
  29 thí sinh tại Đoàn Khu công nghiệp Tân Tạo
 • 8
  20 thí sinh tại Đoàn Khu công nghiệp Tân Thới Hiệp
 • 9
  12 thí sinh tại Đoàn Khu công nghiệp Bình Chiểu
 • 10
  11 thí sinh tại Đoàn Khu công nghiệp Cát Lái
 • 11
  8 thí sinh tại Đoàn Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi
 • 12
  5 thí sinh tại Đoàn trường CTIM
 • 13
  5 thí sinh tại Đoàn Nhà máy thuốc lá Bến Thành
 • 14
  2 thí sinh tại Chi đoàn Nhà máy CNS Thạnh Phát
 • 15
  2 thí sinh tại Chi đoàn Công ty TNHH CAP
 • 16
  2 thí sinh tại Chi đoàn Công ty QTSC
 • 17
  2 thí sinh tại Chi đoàn cơ quan Ban quản lý Hepza
 • 18
  2 thí sinh tại Đoàn Khu công nghiệp Vĩnh Lộc
 • 19
  2 thí sinh tại Đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất
 • 20
  1 thí sinh tại Chi đoàn Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước
 • Xem thêm
1,713 thí sinh đã thi
 • 1
  549 thí sinh tại Đoàn Khu chế xuất Linh Trung
 • 2
  402 thí sinh tại Thí sinh tự do
 • 3
  178 thí sinh tại Đoàn Khu chế xuất Tân Thuận
 • 4
  144 thí sinh tại Đoàn Khu công nghiệp Tân Bình
 • 5
  112 thí sinh tại Đoàn Khu công nghiệp Hiệp Phước
 • 6
  102 thí sinh tại Đoàn Khu công nghiệp Lê Minh Xuân
 • 7
  61 thí sinh tại Đoàn Khu công nghiệp Tân Tạo
 • 8
  45 thí sinh tại Đoàn Khu công nghiệp Tân Thới Hiệp
 • 9
  20 thí sinh tại Đoàn Khu công nghiệp Cát Lái
 • 10
  16 thí sinh tại Đoàn Khu công nghiệp Bình Chiểu
 • 11
  15 thí sinh tại Chi đoàn Công ty QTSC
 • 12
  14 thí sinh tại Đoàn Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi
 • 13
  8 thí sinh tại Đoàn trường CTIM
 • 14
  8 thí sinh tại Đoàn Khu công nghệ cao
 • 15
  7 thí sinh tại Đoàn Nhà máy thuốc lá Bến Thành
 • 16
  6 thí sinh tại Đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất
 • 17
  6 thí sinh tại Chi đoàn Nhà máy CNS Thạnh Phát
 • 18
  5 thí sinh tại Đoàn Khu công nghiệp Vĩnh Lộc
 • 19
  5 thí sinh tại Chi đoàn cơ quan Ban quản lý Hepza
 • 20
  3 thí sinh tại Đoàn Nhà máy Thuốc lá Khánh Hội
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

thống kê
603

Lượt đăng ký

1,713

Lượt thi

Đăng ký nhanh: