My Aloha
HOẠT ĐỘNG TÌM HIỂU LUẬT XÂY DỰNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀNH XÂY DỰNG
Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, Đoàn khoa Xây dựng kính mời các đoàn viên thanh niên tham gia tìm hiểu pháp luật liên quan đến lĩnh vực xây dựng.
bắt đầu

17h00

13/11/2020

kết thúc

20h00

30/11/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

10 thí sinh đăng ký
 • 1
  8 thí sinh tại Khác
 • 2
  1 thí sinh tại DH17QX01
 • 3
  1 thí sinh tại DH17XD02
3 thí sinh đã thi
 • 1
  3 thí sinh tại DH17XD02
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
10

Lượt đăng ký

3

Lượt thi

Đăng ký nhanh: