My Aloha
H.Nhà Bè: Hội thi online tìm hiểu kiến thức về sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên năm 2020
Hội thi tìm hiểu kiến thức về sức khỏe sinh sản tuổi vi thành niên năm 2020 Thời gian: 07 phút 10 câu trắc nghiệm + 01 câu tự luận Số lượt thi: 01
bắt đầu

07h00

15/11/2020

kết thúc

17h00

30/11/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

3 thí sinh đăng ký
  • Chưa có thí sinh đăng ký
3 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi
thống kê
3

Lượt đăng ký

3

Lượt thi

Đăng ký nhanh: