My Aloha
Hành trình thử thách
là cuộc thi dành cho các bạn sinh viên UFM
bắt đầu

15h40

26/03/2020

kết thúc

14h00

27/03/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

4 thí sinh đăng ký
 • 1
  3 thí sinh tại khoa kế toán kiểm toán
 • 2
  1 thí sinh tại khoa ngoại ngữ
4 thí sinh đã thi
 • 1
  3 thí sinh tại khoa kế toán kiểm toán
 • 2
  1 thí sinh tại khoa ngoại ngữ
xếp hạng thí sinh
 • 1
  Tạ Nhật Phi
  khoa kế toán kiểm toán
 • 2
  Nguyễn Thị Thúy Linh
  khoa kế toán kiểm toán
 • 3
  Đặng Phương Nam
  khoa kế toán kiểm toán
 • 4
  Bùi Minh Công Danh
  khoa ngoại ngữ
thống kê
4

Lượt đăng ký

4

Lượt thi

Đăng ký nhanh: