My Aloha
Hành trình theo chân Bác năm 2021
THÍ SINH VUI LÒNG SỬ DỤNG GMAIL CÓ ĐỊNH DẠNG MSSV@TDMU.EDU.VN ĐỂ ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN CUỘC THI
bắt đầu

20h30

30/04/2021

kết thúc

12h00

12/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

949 thí sinh đăng ký
 • 1
  331 thí sinh tại Khoa Kinh tế
 • 2
  269 thí sinh tại Khoa Sư phạm
 • 3
  189 thí sinh tại Khoa Ngoại ngữ
 • 4
  75 thí sinh tại Khoa Khoa học Quản lý
 • 5
  38 thí sinh tại Viện Kỹ thuật - Công nghệ
 • 6
  21 thí sinh tại Khoa Công nghiệp Văn hóa
 • 7
  14 thí sinh tại Khoa Kiến trúc
 • 8
  10 thí sinh tại Viện Phát triển ứng dụng
 • 9
  2 thí sinh tại Khoa Đào tạo Kiến thức chung
 • Xem thêm
954 thí sinh đã thi
 • 1
  333 thí sinh tại Khoa Kinh tế
 • 2
  269 thí sinh tại Khoa Sư phạm
 • 3
  190 thí sinh tại Khoa Ngoại ngữ
 • 4
  75 thí sinh tại Khoa Khoa học Quản lý
 • 5
  41 thí sinh tại Viện Kỹ thuật - Công nghệ
 • 6
  22 thí sinh tại Khoa Công nghiệp Văn hóa
 • 7
  14 thí sinh tại Khoa Kiến trúc
 • 8
  10 thí sinh tại Viện Phát triển ứng dụng
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
949

Lượt đăng ký

954

Lượt thi

Đăng ký nhanh: