My Aloha
HÀNH TRÌNH THEO CHÂN BÁC
bắt đầu

10h00

21/09/2020

kết thúc

10h00

26/09/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1,597 thí sinh đăng ký
 • 1
  534 thí sinh tại KHOA KINH TẾ
 • 2
  341 thí sinh tại KHOA NGOẠI NGỮ
 • 3
  215 thí sinh tại KHOA KHOA HOC QUẢN LÝ
 • 4
  196 thí sinh tại KHOA SƯ PHẠM
 • 5
  112 thí sinh tại VIỆN KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
 • 6
  90 thí sinh tại KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
 • 7
  47 thí sinh tại KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
 • 8
  26 thí sinh tại CHI BỘ SINH VIÊN
 • 9
  14 thí sinh tại KHOA KIẾN TRÚC
 • 10
  13 thí sinh tại KHOA MỸ THUẬT - ÂM NHẠC
 • 11
  5 thí sinh tại CHI ĐOÀN CHUYÊN VIÊN
 • 12
  4 thí sinh tại CHI ĐOÀN GIẢNG VIÊN
 • Xem thêm
2,340 thí sinh đã thi
 • 1
  799 thí sinh tại KHOA KINH TẾ
 • 2
  479 thí sinh tại KHOA NGOẠI NGỮ
 • 3
  318 thí sinh tại KHOA SƯ PHẠM
 • 4
  306 thí sinh tại KHOA KHOA HOC QUẢN LÝ
 • 5
  169 thí sinh tại VIỆN KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
 • 6
  119 thí sinh tại KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
 • 7
  67 thí sinh tại KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
 • 8
  41 thí sinh tại CHI BỘ SINH VIÊN
 • 9
  14 thí sinh tại KHOA KIẾN TRÚC
 • 10
  13 thí sinh tại KHOA MỸ THUẬT - ÂM NHẠC
 • 11
  8 thí sinh tại CHI ĐOÀN CHUYÊN VIÊN
 • 12
  7 thí sinh tại CHI ĐOÀN GIẢNG VIÊN
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

Đơn vị tài trợ
Đơn vị đồng hành
thống kê
1,597

Lượt đăng ký

2,340

Lượt thi

Đăng ký nhanh: