My Aloha
GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8
Kiểm tra
bắt đầu

20h00

24/04/2020

kết thúc

20h20

24/04/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

91 thí sinh đăng ký
 • 1
  32 thí sinh tại 8A3
 • 2
  29 thí sinh tại 8A1
 • 3
  28 thí sinh tại 8A2
 • 4
  1 thí sinh tại 6A1
 • 5
  1 thí sinh tại 9A3
90 thí sinh đã thi
 • 1
  32 thí sinh tại 8A3
 • 2
  30 thí sinh tại 8A1
 • 3
  28 thí sinh tại 8A2
 • Chưa có kết quả thi
Đơn vị tài trợ
Đơn vị đồng hành
thống kê
91

Lượt đăng ký

90

Lượt thi

Đăng ký nhanh: