My Aloha
Em yêu tổ quốc Việt Nam
Học sinh tìm hiểu về Đội TNTP HCM
bắt đầu

10h30

16/11/2020

kết thúc

17h00

27/11/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

782 thí sinh đăng ký
 • 1
  56 thí sinh tại lớp 7.6
 • 2
  44 thí sinh tại lớp 9.4
 • 3
  41 thí sinh tại lớp 6.2
 • 4
  40 thí sinh tại lớp 8.2
 • 5
  38 thí sinh tại lớp 7.5
 • 6
  37 thí sinh tại lớp 9.3
 • 7
  37 thí sinh tại lớp 7.3
 • 8
  36 thí sinh tại lớp 8.6
 • 9
  36 thí sinh tại lớp 6.5
 • 10
  36 thí sinh tại lớp 8.5
 • 11
  34 thí sinh tại lớp 9.1
 • 12
  34 thí sinh tại lớp 8.1
 • 13
  33 thí sinh tại lớp 7.2
 • 14
  32 thí sinh tại lớp 6.3
 • 15
  31 thí sinh tại lớp 8.3
 • 16
  26 thí sinh tại lớp 6.1
 • 17
  26 thí sinh tại lớp 6.4
 • 18
  24 thí sinh tại lớp 7.1
 • 19
  24 thí sinh tại lớp 6.6
 • 20
  24 thí sinh tại lớp 9.2
 • Xem thêm
782 thí sinh đã thi
 • 1
  54 thí sinh tại lớp 7.6
 • 2
  42 thí sinh tại lớp 6.2
 • 3
  42 thí sinh tại lớp 9.4
 • 4
  37 thí sinh tại lớp 9.3
 • 5
  36 thí sinh tại lớp 7.5
 • 6
  36 thí sinh tại lớp 8.2
 • 7
  35 thí sinh tại lớp 8.6
 • 8
  35 thí sinh tại lớp 7.3
 • 9
  34 thí sinh tại lớp 8.1
 • 10
  33 thí sinh tại lớp 6.3
 • 11
  33 thí sinh tại lớp 6.5
 • 12
  33 thí sinh tại lớp 7.2
 • 13
  32 thí sinh tại lớp 8.3
 • 14
  32 thí sinh tại lớp 8.5
 • 15
  30 thí sinh tại lớp 9.1
 • 16
  27 thí sinh tại lớp 6.1
 • 17
  26 thí sinh tại lớp 6.4
 • 18
  26 thí sinh tại lớp 8.4
 • 19
  25 thí sinh tại lớp 9.2
 • 20
  23 thí sinh tại lớp 7.4
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
782

Lượt đăng ký

782

Lượt thi

Đăng ký nhanh: