My Aloha
Em yêu tổ quốc Việt Nam
Học sinh tìm hiểu về Đội TNTP HCM
bắt đầu

10h30

16/11/2020

kết thúc

11h15

27/11/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

228 thí sinh đăng ký
 • 1
  36 thí sinh tại lớp 8.6
 • 2
  32 thí sinh tại lớp 9.3
 • 3
  31 thí sinh tại lớp 8.3
 • 4
  25 thí sinh tại lớp 8.4
 • 5
  21 thí sinh tại lớp 6.3
 • 6
  7 thí sinh tại lớp 8.1
 • 7
  6 thí sinh tại lớp 6.4
 • 8
  4 thí sinh tại lớp 9.1
 • 9
  3 thí sinh tại lớp 7.1
 • 10
  2 thí sinh tại lớp 6.1
 • 11
  2 thí sinh tại lớp 9.5
 • 12
  1 thí sinh tại lớp 6.2
 • 13
  1 thí sinh tại lớp 7.6
 • 14
  1 thí sinh tại lớp 9.2
 • Xem thêm
229 thí sinh đã thi
 • 1
  35 thí sinh tại lớp 8.6
 • 2
  32 thí sinh tại lớp 9.3
 • 3
  31 thí sinh tại lớp 8.3
 • 4
  25 thí sinh tại lớp 8.4
 • 5
  21 thí sinh tại lớp 6.3
 • 6
  7 thí sinh tại lớp 8.1
 • 7
  7 thí sinh tại lớp 6.4
 • 8
  3 thí sinh tại lớp 9.1
 • 9
  2 thí sinh tại lớp 6.1
 • 10
  1 thí sinh tại lớp 9.5
 • 11
  1 thí sinh tại lớp 6.2
 • 12
  1 thí sinh tại lớp 7.1
 • 13
  1 thí sinh tại lớp 9.2
 • 14
  1 thí sinh tại lớp 7.6
 • Xem thêm
 • 1
  Lê Thị Mỹy Loann
  lớp 9.3
 • 2
  Đinh Tiến Đạt
  lớp 9.3
 • 3
  Bùi linh hoàng
  lớp 9.3
 • 4
  Trịnh Thị Hoàng Uyên
  lớp 9.3
 • 5
  Thúy Vy
  lớp 8.4
 • 6
  Mai Nguyệt Ánh
  lớp 9.3
 • 7
  Nguyễn Ngọc Bảo Châu
  lớp 6.4
 • 8
  Hoa Nguyen
  lớp 9.3
 • 9
  Võ Hồng Ngọc
  lớp 8.4
 • 10
  Nguyễn Hùng
  lớp 9.3
 • 11
  Nguyễn Minh Đức
  lớp 8.1
 • 12
  Nhan Le
  lớp 9.3
 • 13
  Nguyễn Ngọc Bảo Châu
  lớp 6.4
 • 14
  Nguyễn Đặng Như Ý
  lớp 8.4
 • 15
  Huệ Nguyễn
  lớp 9.3
 • 16
  Thiều Kiệt
  lớp 9.3
 • 17
  Tô Đức Thịnh
  lớp 8.4
 • 18
  Nhật Huy
  lớp 9.3
 • 19
  Huyền Diamond
  lớp 9.3
 • 20
  Nguyễn Đặng Như Ý
  lớp 8.4
 • Xem thêm
thống kê
228

Lượt đăng ký

229

Lượt thi

Đăng ký nhanh: