My Aloha
DƯỚI NGỌN CỜ VẺ VANG CỦA ĐẢNG - ĐỢT 4
THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CÁC NGÀY LỄ LỚN NĂM 2020 VÀ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN 8 QUA CÁC NHIỆM KỲ
bắt đầu

09h00

01/08/2020

kết thúc

09h00

25/08/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

520 thí sinh đăng ký
 • 1
  90 thí sinh tại Phường 09
 • 2
  87 thí sinh tại Phường 15
 • 3
  45 thí sinh tại Phường 13
 • 4
  44 thí sinh tại Phường 07
 • 5
  40 thí sinh tại Phường 03
 • 6
  32 thí sinh tại Phường 05
 • 7
  32 thí sinh tại Phường 11
 • 8
  25 thí sinh tại Phường 16
 • 9
  22 thí sinh tại Phường 12
 • 10
  20 thí sinh tại Phường 14
 • 11
  14 thí sinh tại Thí sinh tự do
 • 12
  13 thí sinh tại Phường 08
 • 13
  12 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 8
 • 14
  10 thí sinh tại Phường 02
 • 15
  5 thí sinh tại Phường 04
 • 16
  5 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Quận 8
 • 17
  4 thí sinh tại Phường 10
 • 18
  4 thí sinh tại Cơ quan Đảng, Đoàn thể Quận 8
 • 19
  4 thí sinh tại Phường 06
 • 20
  3 thí sinh tại Quận Đoàn Quận 8
 • Xem thêm
516 thí sinh đã thi
 • 1
  90 thí sinh tại Phường 09
 • 2
  88 thí sinh tại Phường 15
 • 3
  45 thí sinh tại Phường 13
 • 4
  43 thí sinh tại Phường 07
 • 5
  39 thí sinh tại Phường 03
 • 6
  32 thí sinh tại Phường 11
 • 7
  32 thí sinh tại Phường 05
 • 8
  24 thí sinh tại Phường 16
 • 9
  21 thí sinh tại Phường 12
 • 10
  20 thí sinh tại Phường 14
 • 11
  13 thí sinh tại Thí sinh tự do
 • 12
  13 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 8
 • 13
  13 thí sinh tại Phường 08
 • 14
  10 thí sinh tại Phường 02
 • 15
  5 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Quận 8
 • 16
  5 thí sinh tại Phường 04
 • 17
  4 thí sinh tại Cơ quan Đảng, Đoàn thể Quận 8
 • 18
  4 thí sinh tại Phường 06
 • 19
  3 thí sinh tại Quận Đoàn Quận 8
 • 20
  3 thí sinh tại Phường 10
 • Xem thêm
 • 1
  Trương Thế Kiệt
  Phường 09
 • 2
  Vaun nhựt
  Phường 09
 • 3
  Lê Thủy
  Phường 09
 • 4
  Lê Thị Lệ Thủy
  Phường 09
 • 5
  Vũ Thị Lan Anh
  Phường 09
 • 6
  Ngọc Hà
  Phường 08
 • 7
  LÊ THANH TÙNG
  Phường 15
 • 8
  NGUYỄN HỒNG TÂM
  Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 8
 • 9
  NGUYỄN THỊ KIM CHÂU
  Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 8
 • 10
  Bền Đoàn
  Phường 13
 • 11
  Ngọc Hà
  Phường 08
 • 12
  TRẦN THỊ NGỌC DUNG
  Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 8
 • 13
  Trần Lê Lan Hương
  Phường 13
 • 14
  LÂM THỊ THÙY TRANG
  Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 8
 • 15
  NGUYỄN THỊ KIỀU
  Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 8
 • 16
  Nguyễn Thụy Minh Thư
  Phường 16
 • 17
  LÊ CAO DIỄM TRINH
  Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 8
 • 18
  Bích Nguyễn
  Phường 13
 • 19
  Đoàn Trần Bền
  Phường 13
 • 20
  Nguyễn Văn Minh
  Phường 08
 • Xem thêm
thống kê
520

Lượt đăng ký

516

Lượt thi

Thông tin cơ bản:

Mật khẩu:

Hoặc Đăng ký nhanh thông qua: