banner
bắt đầu

18h00

06/04/2019

kết thúc

00h00

30/04/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

Ban tổ chức
Ủy ban Giáo dục Phổ thông Đức tại nước ngoài (ZfA)
Đơn vị đồng hành
THPT Chuyên Ngoại ngữ
THPT Việt Đức
THCS Trưng Vương
THCS Đống Đa
101
Lượt đăng kí
 • 1 33 thí sinh tại Trung Vuong Mittelschule (THCS Trưng Vương)
 • 2 24 thí sinh tại Viet Duc Oberschule (THPT Việt Đức)
 • 3 17 thí sinh tại Chuyen Ngoai Ngu Oberschule (THPT Chuyên Ngoại Ngữ)
 • 4 14 thí sinh tại Dong Da Mittelschule (THCS Đống Đa)
167
Lượt dự thi
 • 1 50 thí sinh tại Trung Vuong Mittelschule (THCS Trưng Vương)
 • 2 37 thí sinh tại Viet Duc Oberschule (THPT Việt Đức)
 • 3 26 thí sinh tại Chuyen Ngoai Ngu Oberschule (THPT Chuyên Ngoại Ngữ)
 • 4 24 thí sinh tại Dong Da Mittelschule (THCS Đống Đa)
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Đỗ Thiên Trang
 • 2Phan Từ Hiếu Ngân
 • 3Kien Si Ho
 • 4Lê Trần Hoài Hiếu
 • 5Minh Trần
 • 6Nguyễn Khánh Vy
 • 7Nguyễn Bùi Duy Anh
 • 8Huyền Phương
 • 9Đôn Tuấn Kỳ Anh
 • 10Phan Tài Đức
Xem thêm