banner
DSD-SUMMERCAMP 2019 (Trại hè tiếng Đức DSD năm 2019)
bắt đầu

18h00

06/04/2019

kết thúc

00h00

30/04/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

Đơn vị tài trợ
THPT Chuyên Ngoại ngữ
THPT Việt Đức
THCS Trưng Vương
THCS Đống Đa
Đơn vị đồng hành
Ủy ban Giáo dục Phổ thông Đức tại nước ngoài (ZfA)
89
Lượt đăng kí
 • 1 26 thí sinh tại Trung Vuong Mittelschule (THCS Trưng Vương)
 • 2 19 thí sinh tại Viet Duc Oberschule (THPT Việt Đức)
 • 3 15 thí sinh tại Chuyen Ngoai Ngu Oberschule (THPT Chuyên Ngoại Ngữ)
 • 4 14 thí sinh tại Dong Da Mittelschule (THCS Đống Đa)
167
Lượt dự thi
 • 1 50 thí sinh tại Trung Vuong Mittelschule (THCS Trưng Vương)
 • 2 37 thí sinh tại Viet Duc Oberschule (THPT Việt Đức)
 • 3 26 thí sinh tại Chuyen Ngoai Ngu Oberschule (THPT Chuyên Ngoại Ngữ)
 • 4 24 thí sinh tại Dong Da Mittelschule (THCS Đống Đa)
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Đỗ Thiên Trang
 • 2Phan Từ Hiếu Ngân
 • 3Kien Si Ho
 • 4Lê Trần Hoài Hiếu
 • 5Minh Trần
 • 6Nguyễn Khánh Vy
 • 7Nguyễn Hoàng Bách
 • 8Huyền Phương
 • 9Đôn Tuấn Kỳ Anh
 • 10Phan Tài Đức
Xem thêm
85