My Aloha
DSD-SUMMERCAMP 2019 (Trại hè tiếng Đức DSD năm 2019)
Là trại hè do Ủy ban ZfA tổ chức dành riêng cho học sinh tiếng Đức thuộc 4 trường DSD tại Hà Nội
bắt đầu

18h00

06/04/2019

kết thúc

00h00

30/04/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

101 thí sinh đăng ký
 • 1
  33 thí sinh tại Trung Vuong Mittelschule (THCS Trưng Vương)
 • 2
  24 thí sinh tại Viet Duc Oberschule (THPT Việt Đức)
 • 3
  17 thí sinh tại Chuyen Ngoai Ngu Oberschule (THPT Chuyên Ngoại Ngữ)
 • 4
  14 thí sinh tại Dong Da Mittelschule (THCS Đống Đa)
167 thí sinh đã thi
 • 1
  50 thí sinh tại Trung Vuong Mittelschule (THCS Trưng Vương)
 • 2
  37 thí sinh tại Viet Duc Oberschule (THPT Việt Đức)
 • 3
  26 thí sinh tại Chuyen Ngoai Ngu Oberschule (THPT Chuyên Ngoại Ngữ)
 • 4
  24 thí sinh tại Dong Da Mittelschule (THCS Đống Đa)
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

Chủ nhật, 05/05/2019

Ergebnis (Kết quả)

Chủ nhật, 05/05/2019

Ergebnis (Kết quả)

Thứ bảy, 06/04/2019

Kontakt (Liên hệ)


Tin tức

Đơn vị tài trợ
Đơn vị đồng hành
thống kê
101

Lượt đăng ký

167

Lượt thi

Đăng ký nhanh: