My Aloha
ĐỢT THI THỬ LỊCH SỬ LẦN 3
Đề thi do Trang Luyện thi THPT Quốc gia - Môn Lịch sử biên soạn.
bắt đầu

19h00

24/06/2020

kết thúc

23h30

24/06/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

502 thí sinh đăng ký
  • Chưa có thí sinh đăng ký
498 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi
Đơn vị tài trợ
thống kê
502

Lượt đăng ký

498

Lượt thi

Đăng ký nhanh: