Lưu ý: Đây là trang xem trước cuộc thi.
My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  519 thí sinh tại Liên đội THCS Bạch Đằng
 • 2
  299 thí sinh tại Liên đội THCS Bàn Cờ
 • 3
  246 thí sinh tại Liên đội THCS Lê Lợi
 • 4
  201 thí sinh tại Liên đội THCS Phan Sào Nam
 • 5
  176 thí sinh tại Liên đội THCS Đoàn Thị Điểm
 • 6
  158 thí sinh tại Liên đội THCS Lê Qúy Đôn
 • 7
  129 thí sinh tại Liên đội THCS Kiến Thiết
 • 8
  89 thí sinh tại Liên đội THCS Colette
 • 9
  83 thí sinh tại Liên đội THCS Thăng Long
 • 10
  41 thí sinh tại Liên đội THCS Hai Bà Trưng
 • 11
  20 thí sinh tại Khác
 • 12
  1 thí sinh tại TPT, Phó TPT Đội
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  721 lượt thi tại Liên đội THCS Bạch Đằng
 • 2
  388 lượt thi tại Liên đội THCS Bàn Cờ
 • 3
  387 lượt thi tại Liên đội THCS Phan Sào Nam
 • 4
  305 lượt thi tại Liên đội THCS Lê Lợi
 • 5
  234 lượt thi tại Liên đội THCS Kiến Thiết
 • 6
  219 lượt thi tại Liên đội THCS Lê Qúy Đôn
 • 7
  208 lượt thi tại Liên đội THCS Đoàn Thị Điểm
 • 8
  153 lượt thi tại Liên đội THCS Colette
 • 9
  141 lượt thi tại Liên đội THCS Thăng Long
 • 10
  77 lượt thi tại Liên đội THCS Hai Bà Trưng
 • 11
  25 lượt thi tại Khác
 • 12
  2 lượt thi tại TPT, Phó TPT Đội
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 1,962
  Tổng lượt đăng ký
 • 2,860
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Trần Thế Mỹ

Địa chỉ: HỘI ĐỒNG ĐỘI QUẬN 3
Tel: 0934158178
Email: myhcmup10@gmail.com

Đăng ký nhanh: