Lưu ý: Đây là trang xem trước cuộc thi.
My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  17 thí sinh tại Khác (ghi rõ tên đơn vị công tác ở dưới)
 • 2
  1 thí sinh tại Đoàn phường Bình Trị Đông B
 • 3
  1 thí sinh tại Đoàn phường Bình Hưng Hòa A
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  10 lượt thi tại Khác (ghi rõ tên đơn vị công tác ở dưới)
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 19
  Tổng lượt đăng ký
 • 0
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Lê Đan Khanh

Địa chỉ:
Tel: 0765227456
Email: binhtan.quandoan@gmail.com

Đăng ký nhanh: