My Aloha
ĐỘI VIÊN ƯU TÚ - TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN
Sau 3 ngày học tập và tìm hiểu, mỗi HS sẽ phải vượt qua thử thách cuối cùng này để chứng tỏ mình đủ điều kiện, năng lực và phâ
bắt đầu

20h00

21/05/2020

kết thúc

12h00

24/05/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

96 thí sinh đăng ký
 • 1
  15 thí sinh tại 9S1
 • 2
  13 thí sinh tại 9T1
 • 3
  11 thí sinh tại 9T2
 • 4
  10 thí sinh tại 9C3
 • 5
  8 thí sinh tại 9C5
 • 6
  6 thí sinh tại 9A1
 • 7
  5 thí sinh tại 9C1
 • 8
  5 thí sinh tại 9C6
 • 9
  5 thí sinh tại 9T
 • 10
  3 thí sinh tại 9A2
 • 11
  3 thí sinh tại 9V
 • 12
  3 thí sinh tại 9P
 • 13
  3 thí sinh tại 9A
 • 14
  2 thí sinh tại 9C4
 • 15
  2 thí sinh tại 9S2
 • 16
  1 thí sinh tại 9M
 • 17
  1 thí sinh tại 9C
 • Xem thêm
114 thí sinh đã thi
 • 1
  16 thí sinh tại 9S1
 • 2
  14 thí sinh tại 9T2
 • 3
  14 thí sinh tại 9T1
 • 4
  10 thí sinh tại 9C3
 • 5
  9 thí sinh tại 9A1
 • 6
  8 thí sinh tại 9T
 • 7
  8 thí sinh tại 9C6
 • 8
  8 thí sinh tại 9C5
 • 9
  6 thí sinh tại 9C1
 • 10
  4 thí sinh tại 9P
 • 11
  4 thí sinh tại 9A
 • 12
  3 thí sinh tại 9A2
 • 13
  3 thí sinh tại 9V
 • 14
  2 thí sinh tại 9M
 • 15
  2 thí sinh tại 9C4
 • 16
  2 thí sinh tại 9S2
 • 17
  1 thí sinh tại 9C
 • Xem thêm
 • 1
  Đặng Việt Nam
  9T1
 • 2
  Phương Anh Nguyễn
  9T
 • 3
  Đào Minh Đức
  9T1
 • 4
  Hoàng Ngọc Anh Thư 2
  9T1
 • 5
  Trần Châu Lan Nhi
  9S2
 • 6
  Đức Minh 3
  9S1
 • 7
  Trần Hà Thu
  9M
 • 8
  Lê Quang Vinh
  9T2
 • 9
  Đức Minh 2
  9S1
 • 10
  Hồng Hạnh
  9C5
 • 11
  Nguyễn Ngọc Dung
  9S1
 • 12
  Phạm Phương Thảo
  9S1
 • 13
  Mai Anh Đức
  9T2
 • 14
  Anh Thu
  9A2
 • 15
  Kiều Hải Phong
  9T
 • 16
  Khong Pham Minh Anh
  9C3
 • 17
  Phạm Duy Bảo
  9T
 • 18
  Trần Quý An
  9C3
 • 19
  HàAnh Lê
  9C6
 • 20
  Lại Hải Linh 3
  9S1
 • Xem thêm

Thông báo ban tổ chức

Đơn vị tài trợ
thống kê
96

Lượt đăng ký

114

Lượt thi

Đăng ký nhanh: