My Aloha
ĐỘI VIÊN ƯU TÚ - TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN
Sau 3 ngày học tập và tìm hiểu, mỗi HS sẽ phải vượt qua thử thách cuối cùng này để chứng tỏ mình đủ điều kiện, năng lực và phâ
bắt đầu

20h00

21/05/2020

kết thúc

12h00

24/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

97 thí sinh đăng ký
 • 1
  15 thí sinh tại 9S1
 • 2
  13 thí sinh tại 9T1
 • 3
  11 thí sinh tại 9T2
 • 4
  10 thí sinh tại 9C3
 • 5
  8 thí sinh tại 9C5
 • 6
  6 thí sinh tại 9A1
 • 7
  5 thí sinh tại 9C1
 • 8
  5 thí sinh tại 9C6
 • 9
  5 thí sinh tại 9T
 • 10
  3 thí sinh tại 9A2
 • 11
  3 thí sinh tại 9V
 • 12
  3 thí sinh tại 9P
 • 13
  3 thí sinh tại 9A
 • 14
  2 thí sinh tại 9C4
 • 15
  2 thí sinh tại 9S2
 • 16
  1 thí sinh tại 9M
 • 17
  1 thí sinh tại 9A3
 • 18
  1 thí sinh tại 9C
 • Xem thêm
115 thí sinh đã thi
 • 1
  16 thí sinh tại 9S1
 • 2
  14 thí sinh tại 9T1
 • 3
  14 thí sinh tại 9T2
 • 4
  10 thí sinh tại 9C3
 • 5
  9 thí sinh tại 9A1
 • 6
  8 thí sinh tại 9C6
 • 7
  8 thí sinh tại 9C5
 • 8
  8 thí sinh tại 9T
 • 9
  6 thí sinh tại 9C1
 • 10
  4 thí sinh tại 9P
 • 11
  4 thí sinh tại 9A
 • 12
  3 thí sinh tại 9A2
 • 13
  3 thí sinh tại 9V
 • 14
  2 thí sinh tại 9M
 • 15
  2 thí sinh tại 9C4
 • 16
  2 thí sinh tại 9S2
 • 17
  1 thí sinh tại 9A3
 • 18
  1 thí sinh tại 9C
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

Đơn vị tài trợ
thống kê
97

Lượt đăng ký

115

Lượt thi

Đăng ký nhanh: