My Aloha

Đơn vị tài trợ

Thông báo ban tổ chức

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  41 thí sinh tại Giáo dục Tiểu học K43
 • 2
  32 thí sinh tại Giáo dục Tiểu học K42
 • 3
  31 thí sinh tại Giáo dục Mầm non K42
 • 4
  28 thí sinh tại Giáo dục Mầm non 2 K43
 • 5
  28 thí sinh tại Giáo dục Mầm non 1 K43
 • 6
  27 thí sinh tại Giáo dục Mầm non 1 K44
 • 7
  13 thí sinh tại Giáo dục Tiểu học 1 K44
 • 8
  11 thí sinh tại Giáo dục Tiểu học 2 K44
 • 9
  7 thí sinh tại Giáo dục Mầm non 2 K44
 • 10
  3 thí sinh tại Chi đoàn Giáo viên
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  39 lượt thi tại Giáo dục Tiểu học K43
 • 2
  30 lượt thi tại Giáo dục Mầm non K42
 • 3
  29 lượt thi tại Giáo dục Tiểu học K42
 • 4
  27 lượt thi tại Giáo dục Mầm non 2 K43
 • 5
  27 lượt thi tại Giáo dục Mầm non 1 K44
 • 6
  26 lượt thi tại Giáo dục Mầm non 1 K43
 • 7
  11 lượt thi tại Giáo dục Tiểu học 1 K44
 • 8
  6 lượt thi tại Giáo dục Mầm non 2 K44
 • 9
  6 lượt thi tại Giáo dục Tiểu học 2 K44
 • 10
  2 lượt thi tại Chi đoàn Giáo viên
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 221
  Tổng lượt đăng ký
 • 203
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Nguyễn Phát Truyễn

Địa chỉ: 934 quốc lộ 1A, phường Khánh Hậu, Tp. Tân An, Long An
Tel: 0979039685
Email: nguyenphattruyen.cdsp@longan.edu.vn

Đăng ký nhanh: