My Aloha
ĐOÀN TA SẮT SON NIỀM TIN VỚI ĐẢNG
Trắc nghiệm khách quan, 30 câu hỏi-9 phút
bắt đầu

00h00

26/03/2021

kết thúc

23h00

17/04/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

735 thí sinh đăng ký
 • 1
  143 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Du lịch
 • 2
  102 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Quản trị kinh doanh
 • 3
  98 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Cơ khí Ô tô
 • 4
  83 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Công nghệ thông tin
 • 5
  71 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Tiếng Anh
 • 6
  66 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Tài chính kế toán
 • 7
  48 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Tiếng Hàn
 • 8
  47 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Cơ khí Chế tạo máy
 • 9
  40 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Điện - Điện tử
 • 10
  37 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Công nghệ tự động
 • Xem thêm
1,014 thí sinh đã thi
 • 1
  187 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Du lịch
 • 2
  138 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Quản trị kinh doanh
 • 3
  136 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Cơ khí Ô tô
 • 4
  111 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Tiếng Anh
 • 5
  110 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Công nghệ thông tin
 • 6
  95 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Tài chính kế toán
 • 7
  72 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Cơ khí Chế tạo máy
 • 8
  70 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Tiếng Hàn
 • 9
  49 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Điện - Điện tử
 • 10
  46 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Công nghệ tự động
 • Xem thêm
 • 1
  Vũ Thị Hoài
  Đoàn - Hội khoa Tiếng Anh
 • 2
  Huỳnh Viễn Khang
  Đoàn - Hội khoa Tiếng Anh
 • 3
  Quách Trần Thanh Tuyền
  Đoàn - Hội khoa Công nghệ thông tin
 • 4
  Nguyễn Như Quỳnh
  Đoàn - Hội khoa Quản trị kinh doanh
 • 5
  Nguyễn Thị Thu Hiền
  Đoàn - Hội khoa Quản trị kinh doanh
 • 6
  Quyen Dang
  Đoàn - Hội khoa Tiếng Hàn
 • 7
  Phan Huu Luc
  Đoàn - Hội khoa Cơ khí Ô tô
 • 8
  Nguyễn Quang Trường
  Đoàn - Hội khoa Cơ khí Ô tô
 • 9
  Hồ Văn Anh
  Đoàn - Hội khoa Cơ khí Ô tô
 • 10
  Nguyễn trọng lương
  Đoàn - Hội khoa Cơ khí Ô tô
 • 11
  Nguyễn Trường Xuân
  Đoàn - Hội khoa Cơ khí Ô tô
 • 12
  Phạm Thị Nhã Phương
  Đoàn - Hội khoa Công nghệ thông tin
 • 13
  Lê Nguyễn Đức Danh
  Đoàn - Hội khoa Công nghệ thông tin
 • 14
  Nguyễn Huỳnh Lệ Trinh
  Đoàn - Hội khoa Tiếng Hàn
 • 15
  Anh Thu Nguyen
  Đoàn - Hội khoa Tiếng Anh
 • 16
  Nhật Cường
  Đoàn - Hội khoa Tài chính kế toán
 • 17
  Nguyễn Thị Thu Hà
  Đoàn - Hội khoa Tiếng Anh
 • 18
  Nguyễn Xuân Trình
  Đoàn - Hội khoa Du lịch
 • 19
  Nguyễn Lê Minh Thư
  Đoàn - Hội khoa Tiếng Hàn
 • 20
  Trần thị thu
  Đoàn - Hội khoa Tài chính kế toán
 • Xem thêm

Tin tức

thống kê
735

Lượt đăng ký

1,014

Lượt thi

Đăng ký nhanh: