My Aloha
Đố vui để học
Thi toàn trường
bắt đầu

00h00

20/11/2020

kết thúc

00h00

20/04/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

62 thí sinh đăng ký
 • 1
  25 thí sinh tại 8A1
 • 2
  18 thí sinh tại 9A1
 • 3
  5 thí sinh tại 6A1
 • 4
  2 thí sinh tại 7a1
 • 5
  2 thí sinh tại 6A2
 • 6
  2 thí sinh tại 9A4
 • 7
  2 thí sinh tại 8A2
 • 8
  1 thí sinh tại 7a3
 • 9
  1 thí sinh tại 8A3
 • 10
  1 thí sinh tại 7A5
 • 11
  1 thí sinh tại 6A5
 • 12
  1 thí sinh tại 6A6
 • 13
  1 thí sinh tại 6A3
 • Xem thêm
115 thí sinh đã thi
 • 1
  53 thí sinh tại 8A1
 • 2
  37 thí sinh tại 9A1
 • 3
  7 thí sinh tại 6A1
 • 4
  3 thí sinh tại 7a1
 • 5
  3 thí sinh tại 6A2
 • 6
  2 thí sinh tại 8A3
 • 7
  2 thí sinh tại 6A5
 • 8
  2 thí sinh tại 9A4
 • 9
  2 thí sinh tại 8A2
 • 10
  1 thí sinh tại 7a3
 • 11
  1 thí sinh tại 6A3
 • 12
  1 thí sinh tại 7A5
 • 13
  1 thí sinh tại 6A6
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
62

Lượt đăng ký

115

Lượt thi

Đăng ký nhanh:

Hướng dẫn khi không nhận được e-mail dự thi