My Aloha
Đố vui để học
Thi toàn trường
bắt đầu

00h00

20/11/2020

kết thúc

00h00

20/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

321 thí sinh đăng ký
 • 1
  50 thí sinh tại 6A1
 • 2
  41 thí sinh tại 8A1
 • 3
  40 thí sinh tại 7a1
 • 4
  34 thí sinh tại 8A2
 • 5
  33 thí sinh tại 8A3
 • 6
  25 thí sinh tại 7A6
 • 7
  18 thí sinh tại 9A1
 • 8
  16 thí sinh tại 8A6
 • 9
  11 thí sinh tại 7A5
 • 10
  10 thí sinh tại 8A5
 • 11
  7 thí sinh tại 9A2
 • 12
  7 thí sinh tại 9A4
 • 13
  7 thí sinh tại 8A4
 • 14
  7 thí sinh tại 6A3
 • 15
  7 thí sinh tại 7a2
 • 16
  3 thí sinh tại 6A2
 • 17
  2 thí sinh tại 6A6
 • 18
  1 thí sinh tại 6A5
 • 19
  1 thí sinh tại 7a3
 • 20
  1 thí sinh tại 9A3
 • Xem thêm
714 thí sinh đã thi
 • 1
  128 thí sinh tại 6A1
 • 2
  99 thí sinh tại 7a1
 • 3
  78 thí sinh tại 8A1
 • 4
  71 thí sinh tại 8A3
 • 5
  62 thí sinh tại 7A6
 • 6
  62 thí sinh tại 8A2
 • 7
  40 thí sinh tại 8A6
 • 8
  39 thí sinh tại 9A1
 • 9
  25 thí sinh tại 7A5
 • 10
  25 thí sinh tại 8A5
 • 11
  20 thí sinh tại 8A4
 • 12
  20 thí sinh tại 7a2
 • 13
  16 thí sinh tại 9A4
 • 14
  11 thí sinh tại 6A3
 • 15
  7 thí sinh tại 9A2
 • 16
  3 thí sinh tại 6A2
 • 17
  2 thí sinh tại 6A5
 • 18
  2 thí sinh tại 6A6
 • 19
  2 thí sinh tại 7a3
 • 20
  2 thí sinh tại 9A3
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
321

Lượt đăng ký

714

Lượt thi

Đăng ký nhanh: