My Aloha
DINH DƯỠNG NÂNG CAO
Bài kiểm tra cuối kì lớp Dinh dưỡng nâng cao. Học viên có tối đa 03 lần làm bài, tính điểm lần cao nhất làm điểm cuối kì.
bắt đầu

10h08

21/07/2021

kết thúc

00h00

29/07/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

22 lượt đăng ký
42 lượt dự thi
 • 1
  TRẦN NGUYÊN HOÀ
 • 2
  Thi Sĩ Phương
 • 3
  Phạm Sỹ Toàn
 • 4
  Nguyễn Chí Cường
 • 5
  Đặng Dương Thanh Thanh Huyền
 • 6
  Trương Thị Tuyết Mai
 • 7
  Nguyễn Chí Vinh
 • 8
  Hồ Ngọc Mai Hương
 • 9
  vuvanthao2013@gmail.com
 • Xem thêm

Tin tức

thống kê
22

Lượt đăng ký

42

Lượt thi

Đăng ký nhanh: