My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  1 thí sinh tại Phòng Tổ chức - Cán bộ
 • 2
  1 thí sinh tại Bộ môn Du lịch
 • 3
  1 thí sinh tại Khoa Đông phương học
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  4 lượt thi tại Phòng Quản trị - Thiết bị
 • 2
  2 lượt thi tại Phòng Tổ chức - Cán bộ
 • 3
  2 lượt thi tại Khoa Đông phương học
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3

Thống kê tổng

 • 3
  Tổng lượt đăng ký
 • 8
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Đại học KHXN&NV đồng hành cùng pháp luật năm 2019

Địa chỉ: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Q. 1, TP. HCM
Tel: 0916370100
Email: nhanvanvoiphapluat@hcmussh.edu.vn

Đăng ký nhanh: