My Aloha
Đề thi trắc nghiệm cuộc thi Người Nhân văn với pháp luật năm 2019
Đề thi trắc nghiệm gồm 50 câu (100 điểm) trong thời gian 60 phút.
bắt đầu

15h00

01/03/2019

kết thúc

15h00

02/03/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

3 thí sinh đăng ký
 • 1
  1 thí sinh tại Khoa Đông phương học
 • 2
  1 thí sinh tại Phòng Tổ chức - Cán bộ
 • 3
  1 thí sinh tại Bộ môn Du lịch
8 thí sinh đã thi
 • 1
  4 thí sinh tại Phòng Quản trị - Thiết bị
 • 2
  2 thí sinh tại Khoa Đông phương học
 • 3
  2 thí sinh tại Phòng Tổ chức - Cán bộ
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

Đơn vị tài trợ
Đơn vị đồng hành
thống kê
3

Lượt đăng ký

8

Lượt thi

Đăng ký nhanh: