My Aloha
ĐỀ THI THỬ SỐ 19-ST
Chinh phục điểm 10.
bắt đầu

21h00

27/07/2020

kết thúc

21h50

10/08/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

30 thí sinh đăng ký
  • Chưa có thí sinh đăng ký
37 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi
thống kê
30

Lượt đăng ký

37

Lượt thi

Đăng ký nhanh: