My Aloha
ĐỀ THI ĐỊA LÝ SỐ 20-ST
Sưu tầm đề trên cả nước.
bắt đầu

21h00

28/07/2020

kết thúc

21h50

10/08/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

29 thí sinh đăng ký
 • 1
  12 thí sinh tại LỚP 12A11
 • 2
  6 thí sinh tại LỚP 12A3
 • 3
  5 thí sinh tại LỚP 12A1
 • 4
  2 thí sinh tại LỚP 12A14
 • 5
  1 thí sinh tại LỚP 12A12
 • 6
  1 thí sinh tại LỚP 12A10
 • 7
  1 thí sinh tại LỚP 12A8
 • 8
  1 thí sinh tại LỚP 12A4
 • Xem thêm
35 thí sinh đã thi
 • 1
  13 thí sinh tại LỚP 12A11
 • 2
  8 thí sinh tại LỚP 12A1
 • 3
  7 thí sinh tại LỚP 12A3
 • 4
  2 thí sinh tại LỚP 12A8
 • 5
  2 thí sinh tại LỚP 12A14
 • 6
  1 thí sinh tại LỚP 12A12
 • 7
  1 thí sinh tại LỚP 12A10
 • 8
  1 thí sinh tại LỚP 12A4
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
29

Lượt đăng ký

35

Lượt thi

Đăng ký nhanh: