My Aloha
Đề Sảnh Trước 21/07
bắt đầu

20h05

21/07/2021

kết thúc

23h00

31/07/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

19 lượt đăng ký
 • 1
  18 thí sinh tại Sảnh Trước
 • 2
  1 thí sinh tại Sảnh Sau
27 lượt dự thi
 • 1
  26 thí sinh tại Sảnh Trước
 • 2
  1 thí sinh tại Sảnh Sau
 • 1
  Hoàn Hảo Trần
  Sảnh Trước

Tin tức

thống kê
19

Lượt đăng ký

27

Lượt thi

Đăng ký nhanh: