My Aloha
Đề Sảnh Trước 20/07
bắt đầu

09h20

20/07/2021

kết thúc

09h20

31/07/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

15 lượt đăng ký
 • 1
  14 thí sinh tại Sảnh Trước
 • 2
  1 thí sinh tại Sảnh Sau
27 lượt dự thi
 • 1
  25 thí sinh tại Sảnh Trước
 • 2
  2 thí sinh tại Sảnh Sau
 • 1
  Hoàn Hảo Trần
  Sảnh Trước

Tin tức

thống kê
15

Lượt đăng ký

27

Lượt thi

Đăng ký nhanh: