My Aloha
Đề Cương Tự Đánh Giá Công Việc Nhân Sự. (Self-Audit)
Self-Audit
bắt đầu

00h00

01/03/2021

kết thúc

00h00

31/12/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

0 thí sinh đăng ký
  • Chưa có thí sinh đăng ký
0 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
0

Lượt đăng ký

0

Lượt thi

Đăng ký nhanh: