My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  3 thí sinh tại Liên quân Thủ Đức 4
 • 2
  2 thí sinh tại Liên quân Thủ Đức 7
 • 3
  2 thí sinh tại Liên quân Thủ Đức 3
 • 4
  2 thí sinh tại Phòng Quản lý Đô thị Quận
 • 5
  2 thí sinh tại Liên quân Thủ Đức 5
 • 6
  2 thí sinh tại Phường Linh Tây
 • 7
  2 thí sinh tại Liên quân Thủ Đức 1
 • 8
  2 thí sinh tại Công an Quận
 • 9
  2 thí sinh tại Trung tâm Y tế Quận
 • 10
  1 thí sinh tại Phường Linh Xuân
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  6 lượt thi tại Đoàn Cơ quan chính quyền
 • 2
  2 lượt thi tại CĐ Bảo hiểm XH
 • 3
  2 lượt thi tại Đoàn Công an Quận
 • 4
  2 lượt thi tại CĐ Thanh tra địa bàn
 • 5
  2 lượt thi tại CĐ Trung tâm Y tế
 • 6
  1 lượt thi tại CĐ Chi cục thuế
 • 7
  1 lượt thi tại CĐ Chi nhánh VP đăng kí đất đai
 • 8
  1 lượt thi tại CĐ Cty CP Vân Nam
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 23
  Tổng lượt đăng ký
 • 19
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

tieu cuong

Địa chỉ:
Tel: 0703059918
Email: bantuyengiaothuduc@gmail.com

Đăng ký nhanh: