Lưu ý: Đây là trang xem trước cuộc thi.
My Aloha

Đơn vị tài trợ

Thông báo ban tổ chức

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  6 thí sinh tại Phường Linh Chiểu
 • 2
  6 thí sinh tại Phường Linh Tây
 • 3
  6 thí sinh tại Phường Hiệp Bình Chánh
 • 4
  5 thí sinh tại Phường Hiệp Bình Phước
 • 5
  5 thí sinh tại Phường Linh Xuân
 • 6
  4 thí sinh tại Phường Tam Bình
 • 7
  4 thí sinh tại Phường Linh Đông
 • 8
  4 thí sinh tại Liên quân Thủ Đức 1
 • 9
  4 thí sinh tại Phường Trường Thọ
 • 10
  4 thí sinh tại Phường Linh Trung
 • 11
  4 thí sinh tại Trung tâm Y tế Quận
 • 12
  4 thí sinh tại Phường Bình Thọ
 • 13
  3 thí sinh tại Liên quân Thủ Đức 3
 • 14
  3 thí sinh tại Liên quân Thủ Đức 7
 • 15
  2 thí sinh tại Liên quân Thủ Đức 2
 • 16
  2 thí sinh tại Bệnh viện Quận
 • 17
  1 thí sinh tại Phòng Quản lý Đô thị Quận
 • 18
  1 thí sinh tại Liên quân Thủ Đức 5
 • 19
  1 thí sinh tại Liên quân Thủ Đức 6
 • 20
  1 thí sinh tại Công an Quận
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  5 lượt thi tại Đoàn phường Linh Chiểu
 • 2
  4 lượt thi tại Đoàn phường Linh Xuân
 • 3
  4 lượt thi tại CĐ Bảo hiểm XH
 • 4
  4 lượt thi tại Đoàn phường Linh Trung
 • 5
  3 lượt thi tại Đoàn Cơ quan chính quyền
 • 6
  3 lượt thi tại Đoàn phường Hiệp Bình Chánh
 • 7
  3 lượt thi tại CĐ Chi cục thuế
 • 8
  3 lượt thi tại Đoàn phường Linh Tây
 • 9
  2 lượt thi tại Đoàn Bệnh viện Quận
 • 10
  2 lượt thi tại Đoàn phường Hiệp Bình Phước
 • 11
  2 lượt thi tại Đoàn phường Bình Thọ
 • 12
  1 lượt thi tại Đoàn phường Trường Thọ
 • 13
  1 lượt thi tại CĐ Chi nhánh VP đăng kí đất đai
 • 14
  1 lượt thi tại CĐ Thanh tra địa bàn
 • 15
  1 lượt thi tại Đoàn CQ Đảng - Đoàn thể
 • 16
  1 lượt thi tại Đoàn phường Tam Phú
 • 17
  1 lượt thi tại CĐ Trung tâm Y tế
 • 18
  1 lượt thi tại Đoàn TT GDNN - GDTX Quận
 • 19
  1 lượt thi tại Đoàn phường Linh Đông
 • 20
  1 lượt thi tại Đoàn phường Tam Bình
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 1,271
  Tổng lượt đăng ký
 • 51
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

tieu cuong

Địa chỉ:
Tel: 0703059918
Email: bantuyengiaothuduc@gmail.com

Đăng ký nhanh: