My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  14 thí sinh tại Phường Linh Tây
 • 2
  9 thí sinh tại Phường Trường Thọ
 • 3
  9 thí sinh tại Phường Linh Trung
 • 4
  9 thí sinh tại Phường Tam Bình
 • 5
  8 thí sinh tại Phường Hiệp Bình Phước
 • 6
  8 thí sinh tại Phường Bình Chiểu
 • 7
  8 thí sinh tại Phường Bình Thọ
 • 8
  8 thí sinh tại Phường Linh Xuân
 • 9
  8 thí sinh tại Phường Hiệp Bình Chánh
 • 10
  8 thí sinh tại Phường Linh Đông
 • 11
  8 thí sinh tại Phường Linh Chiểu
 • 12
  7 thí sinh tại Phường Tam Phú
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  14 lượt thi tại Phường Linh Tây
 • 2
  9 lượt thi tại Phường Trường Thọ
 • 3
  9 lượt thi tại Phường Tam Bình
 • 4
  8 lượt thi tại Phường Linh Trung
 • 5
  8 lượt thi tại Phường Linh Đông
 • 6
  8 lượt thi tại Phường Hiệp Bình Phước
 • 7
  8 lượt thi tại Phường Linh Xuân
 • 8
  8 lượt thi tại Phường Hiệp Bình Chánh
 • 9
  8 lượt thi tại Phường Bình Thọ
 • 10
  8 lượt thi tại Phường Bình Chiểu
 • 11
  8 lượt thi tại Phường Linh Chiểu
 • 12
  7 lượt thi tại Phường Tam Phú
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 104
  Tổng lượt đăng ký
 • 0
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

tieu cuong

Địa chỉ:
Tel: 0703059918
Email: bantuyengiaothuduc@gmail.com

Đăng ký nhanh: