My Aloha
ĐẤU TRƯỜNG SINH HỌC
Vòng 1: Vòng online (từ 0h - 17/04/21 đến 24h - 18/04/21). Thi trực tuyến 25 câu hỏi trong 20 phút về kiến thức Sinh học phổ thông.
bắt đầu

00h00

17/04/2021

kết thúc

00h00

19/04/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

75 thí sinh đăng ký
64 thí sinh đã thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
75

Lượt đăng ký

64

Lượt thi

Đăng ký nhanh: