My Aloha
Đấu trường Pháp luật lần IV
Sân chơi pháp luật cho ĐVTN trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG-HCM
bắt đầu

09h00

20/11/2020

kết thúc

20h00

22/11/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1,396 thí sinh đăng ký
 • 1
  341 thí sinh tại Đoàn khoa Hàn Quốc học
 • 2
  147 thí sinh tại Đoàn khoa Địa lý
 • 3
  132 thí sinh tại Đoàn khoa Văn học
 • 4
  117 thí sinh tại Đoàn bộ môn Ngôn ngữ học
 • 5
  113 thí sinh tại Đoàn khoa Xã hội học
 • 6
  97 thí sinh tại Đoàn khoa Báo chí và Truyền thông
 • 7
  95 thí sinh tại Đoàn khoa Ngữ văn Anh
 • 8
  70 thí sinh tại Đoàn khoa Thư viện - Thông tin học
 • 9
  45 thí sinh tại Đoàn khoa Du lịch
 • 10
  37 thí sinh tại Đoàn khoa Nhật Bản học
 • 11
  27 thí sinh tại Đoàn khoa Giáo dục
 • 12
  22 thí sinh tại Đoàn khoa Quan hệ Quốc tế
 • 13
  19 thí sinh tại Đoàn khoa Ngữ văn Trung Quốc
 • 14
  18 thí sinh tại Đoàn khoa Văn hoá học
 • 15
  15 thí sinh tại Đoàn khoa Lưu trữ học - Quản trị văn phòng
 • 16
  15 thí sinh tại Đoàn khoa Đông phương học
 • 17
  15 thí sinh tại Đoàn khoa Triết học
 • 18
  13 thí sinh tại Đoàn khoa Đô thị học
 • 19
  11 thí sinh tại Đoàn khoa Lịch sử
 • 20
  11 thí sinh tại Đoàn khoa Tâm lý học
 • Xem thêm
1,375 thí sinh đã thi
 • 1
  340 thí sinh tại Đoàn khoa Hàn Quốc học
 • 2
  145 thí sinh tại Đoàn khoa Địa lý
 • 3
  129 thí sinh tại Đoàn khoa Văn học
 • 4
  116 thí sinh tại Đoàn bộ môn Ngôn ngữ học
 • 5
  114 thí sinh tại Đoàn khoa Xã hội học
 • 6
  95 thí sinh tại Đoàn khoa Ngữ văn Anh
 • 7
  94 thí sinh tại Đoàn khoa Báo chí và Truyền thông
 • 8
  70 thí sinh tại Đoàn khoa Thư viện - Thông tin học
 • 9
  44 thí sinh tại Đoàn khoa Du lịch
 • 10
  34 thí sinh tại Đoàn khoa Nhật Bản học
 • 11
  26 thí sinh tại Đoàn khoa Giáo dục
 • 12
  22 thí sinh tại Đoàn khoa Quan hệ Quốc tế
 • 13
  17 thí sinh tại Đoàn khoa Ngữ văn Trung Quốc
 • 14
  15 thí sinh tại Đoàn khoa Lưu trữ học - Quản trị văn phòng
 • 15
  15 thí sinh tại Đoàn khoa Triết học
 • 16
  15 thí sinh tại Đoàn khoa Đông phương học
 • 17
  15 thí sinh tại Đoàn khoa Văn hoá học
 • 18
  12 thí sinh tại Đoàn khoa Lịch sử
 • 19
  11 thí sinh tại Đoàn khoa Đô thị học
 • 20
  10 thí sinh tại Đoàn khoa Tâm lý học
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
1,396

Lượt đăng ký

1,375

Lượt thi

Đăng ký nhanh: