My Aloha
Đấu trường Pháp luật lần III năm 2020
Sân chơi học thuật cho ĐVTN trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG-HCM
bắt đầu

09h00

29/03/2020

kết thúc

17h00

31/03/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1,547 thí sinh đăng ký
 • 1
  347 thí sinh tại Đoàn khoa Hàn Quốc học
 • 2
  263 thí sinh tại Đoàn khoa Quan hệ Quốc tế
 • 3
  128 thí sinh tại Đoàn khoa Báo chí và Truyền thông
 • 4
  125 thí sinh tại Đoàn bộ môn Ngôn ngữ học
 • 5
  108 thí sinh tại Đoàn khoa Triết học
 • 6
  71 thí sinh tại Đoàn khoa Xã hội học
 • 7
  60 thí sinh tại Đoàn khoa Ngữ văn Trung Quốc
 • 8
  49 thí sinh tại Đoàn khoa Đông phương học
 • 9
  39 thí sinh tại Đoàn khoa Văn học
 • 10
  35 thí sinh tại Đoàn khoa Lưu trữ học - Quản trị văn phòng
 • 11
  34 thí sinh tại Đoàn khoa Đô thị học
 • 12
  34 thí sinh tại Đoàn khoa Ngữ văn Anh
 • 13
  31 thí sinh tại Đoàn khoa Du lịch
 • 14
  31 thí sinh tại Đoàn khoa Địa lý
 • 15
  28 thí sinh tại Đoàn khoa Tâm lý học
 • 16
  24 thí sinh tại Đoàn khoa Lịch sử
 • 17
  24 thí sinh tại Đoàn khoa Nhật Bản học
 • 18
  21 thí sinh tại Đoàn khoa Văn hoá học
 • 19
  20 thí sinh tại Đoàn khoa Ngữ văn Nga
 • 20
  20 thí sinh tại Đoàn khoa Giáo dục
 • Xem thêm
1,829 thí sinh đã thi
 • 1
  439 thí sinh tại Đoàn khoa Hàn Quốc học
 • 2
  315 thí sinh tại Đoàn khoa Quan hệ Quốc tế
 • 3
  156 thí sinh tại Đoàn bộ môn Ngôn ngữ học
 • 4
  150 thí sinh tại Đoàn khoa Báo chí và Truyền thông
 • 5
  126 thí sinh tại Đoàn khoa Triết học
 • 6
  73 thí sinh tại Đoàn khoa Xã hội học
 • 7
  62 thí sinh tại Đoàn khoa Ngữ văn Trung Quốc
 • 8
  58 thí sinh tại Đoàn khoa Đông phương học
 • 9
  43 thí sinh tại Đoàn khoa Ngữ văn Anh
 • 10
  41 thí sinh tại Đoàn khoa Lưu trữ học - Quản trị văn phòng
 • 11
  41 thí sinh tại Đoàn khoa Văn học
 • 12
  37 thí sinh tại Đoàn khoa Tâm lý học
 • 13
  36 thí sinh tại Đoàn khoa Đô thị học
 • 14
  35 thí sinh tại Đoàn khoa Du lịch
 • 15
  33 thí sinh tại Đoàn khoa Địa lý
 • 16
  30 thí sinh tại Đoàn khoa Nhật Bản học
 • 17
  26 thí sinh tại Đoàn khoa Lịch sử
 • 18
  25 thí sinh tại Đoàn khoa Văn hoá học
 • 19
  24 thí sinh tại Đoàn khoa Giáo dục
 • 20
  21 thí sinh tại Đoàn khoa Ngữ văn Nga
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

Đơn vị tài trợ
Đơn vị đồng hành
thống kê
1,547

Lượt đăng ký

1,829

Lượt thi

Đăng ký nhanh: